Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Liturgia svätého Jakuba v Poprade

Publikované | 26.Október, 2018 | Komentáre vypnuté

Starobylosť a výnimočnosť liturgie sv. Jakuba mohlo okúsiť viac ako tristo veriacich z farnosti Poprad i z jeho okolia, keď sa zhromaždili na jej slávení v utorok 23. októbra 2018, na sviatok Pánovho brata a jeruzalemského biskupa sv. Jakuba, v gréckokatolíckom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s jedenástimi kňazmi a dvoma diakonmi. Svojím spevom ju sprevádzal Kňazský zbor svätého Jakuba.

Vladyka Milan v homílii hovoril o svätom Jakubovi, o jeho poslaní ako jeruzalemského biskupa a jeho mučeníckej smrti, a následne poukázal na súčasné spôsoby prenasledovania Cirkvi. Dnes už nejde o prenasledovanie mečom, ale o cieľavedomé špinenie Cirkvi, obviňovanie a boj proti hodnotám, ktoré sú prirodzené nielen pre kresťana, ale i pre človeka vôbec. V tom všetkom je jediným východiskom autentická viera založená na Kristovi. Vladyka zdôraznil potrebu byť svedkami živého Krista, byť vernými Cirkvi a nezanedbávať piliere, ktorým nás učí ranokresťanská Cirkev – Eucharistia, teda liturgické slávenie, počúvanie Božieho slova a jeho ohlasovanie a život v spoločenstve Cirkvi. Liturgia svätého Jakuba verne odzrkadľuje liturgickú prax ranokresťanskej cirkvi. Jej terajšia podoba je výsledkom niekoľkých recenzií, ale aj napriek tomu z nej cítiť starobylosť a dotyk Cirkvi spred 2000 rokov.
Liturgia katechumenov, teda čítanie textov Písma, sa odohráva v strede chrámu – uprostred Cirkvi. Čítania sú v poradí z hľadiska dejín spásy. Číta sa text zo Starého zákona, Evanjelium a potom čítanie z apoštolských listov. Po čítaniach nasleduje homília, ktorú prednáša biskup sediac na stolci na vyvýšenom mieste. Po homílii nasleduje liturgia veriacich. Začína sa symbolom viery a pokračuje anaforou (kánonom eucharistie), ktorá je v liturgii sv. Jakuba dlhšia a zložitejšia ako v liturgii sv. Bazila Veľkého. Pri podávaní Eucharistie sa podáva zvlášť svätý chlieb a zvlášť sa pije zo svätého kalicha. Početné ekténie a modlitby majú hlboký vieroučný zmysel a veľa vyjadrujú o charaktere modlitieb i prežívania viery prvotnej cirkvi. Ak porovnávame ducha liturgie s listom sv. Jakuba, môžeme vidieť, že ich duch je totožný. Liturgia sv. Jakuba patrí medzi apoštolské liturgie a je jedna z mála tých, ktoré sa zachovali. Etiópska a koptská cirkev slávi liturgiu svätého apoštola Marka, malabarskí kresťania v Indii dodnes slávia liturgiu svätého apoštola Tomáša. Vzhľadom k tomu, že liturgia svätého Jakuba je dlhá a každodenné slávenie eucharistie sa stávalo čoraz častejším, veriaci nemohli dobre skĺbiť cirkevný život i verejné povinnosti, cirkevní otcovia sv. Ján Zlatoústy a sv. Bazil Veľký skrátili liturgiu sv. Jakuba zachovajúc štruktúru apoštolských liturgií. Obidve liturgie sa zachovali až dodnes a postupne nahradili liturgiu sv. Jakuba.
Starobylá liturgia svätého Jakuba sa môže sláviť nielen v tento deň na sviatok sv. Jakuba, ale aj v Nedeľu po Narodení Pána, keď si Cirkev pripomína Kristových príbuzných.

Fotogaléria

Pozvánka: Starobylá liturgia svätého Jakuba

Publikované | 22.Október, 2018 | Komentáre vypnuté

Srdečne všetkých pozývame na slávenie starobylej liturgie, ktorá verne odzrkadľuje liturgickú prax ranokresťanskej cirkvi.

Hlavným slúžiteľom bude vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

Slávenie bude doprevádzané Kňazským zborom sv. Jakuba.

Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade

Utorok 23.10.2018 o 17:30 hod.

Jakubovka2018

Farský deň 2018

Publikované | 3.Október, 2018 | Komentáre vypnuté

Dňa 30.septembra 2018 (nedeľa) sa veriaci z našej farnosti zúčastnili akcie Farský deň.

Program prebiehal duchovnou, ale aj zábavnou formou. O 14:00 hod. sme sa stretli v našom chráme a začali sme program Večierňou s lítijou ku sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky. Po nej boli predstavené plány našej farnosti do nasledujúceho roku 2019. Počas predstavovania plánov si deti a mládež mohli prísť na svoje, a to pripravenými vedomostnými alebo športovými súťažami, ba dokonca aj skákacím hradom. Potom sa už tradične sadlo k stolom a my sme mali možnosť si vychutnať lahodný guľáš, chutné koláče, kávu alebo čapované pivo. Príjemným spestrením programu bol aj koncert gospelovej kapely Peter Milenky BAND.

Veriaci si toto popoludnie veľmi užili a veria, že sa budú môcť stretnúť aj budúci rok.

Text & fotografie: Nikolas Fečunda

keep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta