Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Archijerejska sv. liturgia vladyku Jána

Publikované: | 27.December, 2005 | Bez komentárov

Dňa 27.12.2005 na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana navštívil našu farnosť a slúžil archijerejskú svätú liturgiu preosvietený vladyka Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Všetkých nás nesmierne potešila jeho návšteva a svojou homíliou nás utvrdil v nemenných hodnotách a pravdách sv. cirkvi a dal nám za príklad sv. Štefana ktorý svedčil horlivo až na smrť o pravde božej. Utvril nás a povzbudil pri odmietaní sledovania bezcenných a nemravných relácií “reality show”, odmietaní antikoncepcie, potratov a manželstiev homosexuálov. Celá homília bola nesmierne povzbudivá a bohatá na aktuálne témy a problémy ktoré preosvietený vladyka pomenúval priamymi a jasnými slovami. V záverečnom príhovore poprial všetkým prítomným všetko najlepšie do nového kalendárneho roku a vyslovil nádej že spoločnými silami a modlitbami sa nám s Božou pomocou v novom roku podarí dokončiť zastrešenie popradského gréckokatolíckeho chrámu. Celú sv. liturgiu sprevádzal spevom popradský gr. kat. zbor “Archangelikos” a skupina mládeže s gitarovým doprovodom. Po sv. liturgii naše deti a mládež predviedli vzácnemu hosťovi “Jasličkovú pobožnosť”. Úplne na záver preosvitenému vladykovi predniesla mužská skupina “Aletheia” z Ľubice novoročnú vinšovačku z Ostrune.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta