Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Intronizácia prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka

Publikované: | 17.Február, 2008 | Bez komentárov

jan-babjak Vladyka Ján Babjak, SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pri Humennom. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Humennom a teologické štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-1978. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove z rúk križevacského biskupa Joachima Szégedyho.
V rokoch 1978-1983 pôsobil ako kaplán v Prešove. 18. júna 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. Farnosť Ľubicu spravoval v rokoch 1983-1989. Prefektom a špirituálom v kňazskom seminári CMBF v Bratislave bol v rokoch 1989-1990. V rokoch 1990-1991 bol kaplánom Farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave. Licenciátne štúdiá absolvoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme v rokoch 1991-1993. Ako správca Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove pôsobil v rokoch 1993-1994. Vo Vatikánskom rozhlase pracoval v rokoch 1994-1995. Dňa 16. decembra 1996 obhájil doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V rokoch 1997-2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach. Súčasne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednášal východnú spiritualitu. Počas celého svojho pôsobenia vyvíjal bohatú publikačnú činnosť – venoval sa literatúre faktu. Významnou je 8-dielna publikácia Zostali verní.
Za prešovského eparchu bol vymenovaný 11. decembra 2002. Konsekrovaný bol 6. januára 2003 Svätým Otcom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra Ríme. Intronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove. Počas jeho účinkovania bol úspešne zavŕšený beatifikačný proces biskupa mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka, ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. blahorečil 14. septembra 2003 v Bratislave.
Už v prvom roku jeho účinkovania boli v biskupskej rezidencii započaté rekonštrukčné práce, začalo sa s prestavbou budovy bývalého baziliánskeho kláštora na profesorský dom pre profesorov Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU. V roku 2004 zriadil gréckokatolícke cirkevné Gymnázium blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta