Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Faktografia histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Publikované: | 24.September, 2009 | Bez komentárov

 • 1771 – ustanovenie Mukačevskej eparchie
 • 27.07.1787 – vznik gréckokatolíckeho Košického vikariátu v rámci Mukačevského biskupstva
 • 1791 – bývalý chrám minoritov sa stáva farským chrámom gréckokatolíkov v Prešove a majetkom gréckokatolíckeho vikariátu v Košiciach
 • 19.08.1792 – budovy bývalého kláštora minoritov boli určené za rezidenciu gréckokatolíckeho vikariátu
 • 1806 – panovník František II. ustanovil za definitívne sídlo vikariátu mesto Prešov
 • 03.11.1815 – panovník František I. kráľovským výnosom rozhodol o rozdelení Mukačevského biskupstva
 • 22.09.1818 – pápež Pius VII. bulou Relata Semper kanonicky erigoval Prešovské gréckokatolícke biskupstvo; povýšenie farského kostola na biskupskú katedrálu
 • 06.10.1818 – Gregor Tarkovič pápežom Piom VII. potvrdený za prvého prešovského biskupa
 • 17.06.1821 – slávnostná inštalácia prvého prešovského biskupa Gregora Tarkoviča v prešovskej katedrále
 • 1843 – 1875 – episkopát druhého prešovského biskupa Jozefa Gaganca
 • 1876 – 1882 – episkopát tretieho prešovského biskupa Dr. Mikuláša Tótha
 • 1883 – 1911 – episkopát štvrtého prešovského biskupa Dr. Jána Vályiho
 • 1911 – 1913 – Prešovské biskupstvo spravuje kanonik Juraj Repássy
 • 1914 – 1920 – episkopát piateho prešovského biskupa Dr. Štefana Nováka
 • 1918 – 1922 – Prešovské biskupstvo spravuje generálny vikár Dr. Mikuláš Russnák
 • 1922 – 1927 – biskupstvo spravuje prešovský administrátor a križevacký biskup Dr. Dionýz Nyáradi
 • 1927 – 1940 – Pavel Peter Gojdič, OSBM prešovským apoštolským administrátorom
 • 1940 – 1960 – episkopát šiesteho prešovského biskupa blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, OSBM
 • 1947 – 1976 – pomocný prešovský biskup blahoslavený ThDr. Vasiľ Hopko
 • 28.04.1950 – tzv. Prešovský sobor, na ktorom bola zlikvidovaná Gréckokatolícka cirkev v Československu
 • 28.04.1950 – 5.7.1968 – katedrálny chrám v užívaní Pravoslávnej cirkvi
 • 1969 – 1989 – správu biskupstva vykonáva apoštolský ordinár Mons. Ján Hirka
 • 21.12.1989 – Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za sídelného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku
 • 1989 – 2002 – episkopát siedmeho prešovského biskupa Mons. Jána Hirku
 • 20.04.1990 – katedrálny chrám, biskupská rezidencia, budova fakulty a seminára boli prinavrátené do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi
 • 1992 – 1997 – pomocný prešovský biskup Mons. Milan Chautur, CSsR
 • 02.07.1995 – sídlo Prešovskej eparchie a jej katedrálny chrám navštívil Svätý Otec Ján Pavol II.
 • 13.03.1996 – Ján Pavol II. erigoval nový Apoštolský exarchát pre gréckokatolíkov na území Českej republiky so sídlom v Prahe vyčlenením z Prešovskej eparchie
 • 21.02.1997 – Ján Pavol II. erigoval nový Apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach vyčlenením z Prešovského biskupstva
 • 04.11.2001 – Svätý Otec Ján Pavol II. v Ríme blahorečil prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku, CSsR
 • 11.12.2002 – Ján Pavol II. vymenoval za ôsmeho prešovského biskupa ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD.
 • 14.09.2003 – Svätý Otec Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke blahorečil biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú
 • 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropoliu so sídlom v Prešove. Za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval vladyku Jána Babjaka, SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a za prvého košického eparchu vymenoval vladyku Milana Chautura, CSsR. Zriadil aj novú bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchu vymenoval vlakyku Petra Rusnáka.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

 • Rubriky

 • Archív

 • Meta