Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

September 2009

Publikované: | 1.September, 2009 | Bez komentárov

1 Ut
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Začiatok indiktu, to jest nového cirkevného roka.
Pamiatka nášho prepodobného otca
Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.
Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich
učiteľ. Svätí mučeníci Kallist, Evod a Hermogenés, rodní bratia. Pamiatka
spravodlivého Jozueho, Nunovho syna.
Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.

Apoštol na liturgii: 282.
začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = začiatku indiktu, prípadne aj 196. začalo (2 Kor
12,20 – 13,2) = radové čítanie, a 258. začalo (Kol 3, 12 – 16)
= svätému
Simeonovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = začiatku indiktu,
prípadne aj Mk 17. začalo (4, 24 – 34) = radové čítanie, a Mt 43. začalo
(11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

2 Str   Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný
otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.
Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie,
prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35 – 41) = radové čítanie,
prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.
3 Štv   Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim,
nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia
Veľkého.
Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5)
= radové
čítanie
, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie, prípadne
aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.
4 Pia   Piatok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup
veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie,
prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24. 5,35 – 6,1) = radové
čítanie
, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Babylovi.
5 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec
úctyhodného Jána Predchodcu.
Apoštol na liturgii: 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie,
prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie,
prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = svätému Zachariášovi.
6 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Spomienka na
zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý
mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.]
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20)
=
radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 170. začalo (2 Kor 1,21 –
2,4) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10)
= svätému
Michalovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie,
prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.

7 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16) = radové čítanie,
prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = radové čítanie,
prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Sózontovi.

Parémie na
večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri
Bohorodičke.

8 Ut veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY
MÁRIE, VŽDY PANNY.
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu
Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11)
= Narodeniu
Bohorodičky.

Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Narodeniu
Bohorodičky.

9 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží
predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.)
Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie,
prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a
Anne.

Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne
aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
10 Štv   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora,
Métrodora a Nymfodora.
Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie.
11 Pia   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora
Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos. (Preklad
z nasledujúceho dňa.)
Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie,
prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie,
prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
12 Sob   Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Sobota pred
Povýšením.
Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred
Povýšením
, a 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj
240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred
Povýšením
, a Mt 97. začalo (24, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54.
začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni: 1 Kr 8,
22 – 23a. 27b – 30; Prís 3, 19 – 34; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Založeniu
chrámu.

13 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň
NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM
a Predsviatok Povýšenia.
Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.

6. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12)
=
radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18)
= z nedele pred Povýšením, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15)
= radové čítanie,
prípadne aj 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením,
a Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Mt 67. začalo
(16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu.

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16
=
všetky tri Povýšeniu úctyhodného Kríža.

14 Pon veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD
CELÝM SVETOM.
Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a)
=
Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18
– 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11. 13–20. 25–28a. 30b–35)
=
Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:
Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15.
17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41.
55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

15 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ:
Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO:
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Ak sa berie 1. možnosť::
Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21) = radové čítanie,
prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16) = radové čítanie, prípadne
aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22a) = svätému Nikitovi.


Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke,
prípadne aj 212. začalo (Gal 5, 11 – 21) = radové čítanie,
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke,
prípadne aj Mk 28. začalo (7, 5 – 16) = radové čítanie.

16 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica
Eufémia.
Apoštol na liturgii: 214. začalo (Gal 6, 2 – 10) = radové
čítanie
, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) =
svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii: Mk 29. začalo (7, 14 – 24a) = radové
čítanie
, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) =
svätej Eufémii.
17 Štv   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri
dcéry Viera, Nádej a Láska.
Apoštol na liturgii: 216. začalo (Ef 1, 1 – 9a) = radové
čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 30. začalo (7, 24 – 30) = radové
čítanie.
18 Pia Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios
Divotvorca, gortynský biskup.
Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17) = radové
čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10) = radové
čítanie.
19 Sob Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža, zároveň Sobota po Povýšení. Svätí
mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.
Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29)
= zo soboty po Povýšení, a 146. začalo (1 Kor 10, 23 –
28) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo
soboty po Povýšení
, a Mt 101. začalo (24, 34 – 44) =
radové čítanie.
20 NE
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PO POVÝŠENÍ a
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý
veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO:
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho
bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

7. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35)
= radové o zmŕtvychvstaní.

Ak
sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z
nedele po Povýšení
, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) =
radové čítanie
, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17)
= svätému Eustatiovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z
nedele po Povýšení
, a Mt 105. začalo (25, 14 – 30) =
radové čítanie
, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19)
= svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z
nedele po Povýšení
, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) =
radové čítanie
, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17)
= svätým Michalovi a Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z
nedele po Povýšení
, a Mt 105. začalo (25, 14 – 30) =
radové čítanie
, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2)
= svätým Michalovi a Teodorovi.

21 Pon   Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3) = radové
čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové
čítanie.
22 Ut   Utorok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie.
(Preklad z predchádzajúceho dňa.) Svätý
hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš
Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)
Apoštol na liturgii: 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7) = radové
čítanie
, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) =
svätému Fókovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové
čítanie
, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 1 – 9) =
svätému Fókovi.
23 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie
úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21) = radové
čítanie
, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31)
= svätému Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové
čítanie
, prípadne aj Lk 2. začalo (1, 5 – 25) =
svätému Jánovi.
24 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 225. začalo (Ef 4, 14 – 19) = radové
čítanie
, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) =
svätej Tekle.

Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové
čítanie
, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) =
svätej Tekle.
25 Pia   Piatok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína. Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25a) = radové
čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové
čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1
Jn 4,21 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

26 Sob polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu
Jána Teológa.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) =
svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od
polovice (1 Jn 4, 12 – 19) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27. 21, 24–25)
= svätému Jánovi Teológovi.

27 NE   NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý
mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a
igumen grottaferratského monastiera.]
8. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53)
= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 182.
začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 62. začalo (15, 21 – 28) = radové
čítanie.

Parémie na večierni: Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15
= všetky tri svätému Charitónovi.

28 Pon
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón.
[Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí
odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.]
Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) =
svätému Charitónovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 –
15) = svätému Charitónovi, prípadne aj 227. začalo (Ef
4, 25 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému
Charitónovi
, prípadne aj Lk 10. začalo (3, 19 – 22) =
radové čítanie.

29 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové
čítanie
, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) =
svätému Kyriakovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové
čítanie
, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) =
svätému Kyriakovi.
30 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup
Veľkého Arménska.
Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33) = radové
čítanie
, prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) =
svätému Gregorovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové
čítanie
, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) =
svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b –
44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok 
- veľký sviatok; 
polyjelejný sviatok s bdením  -
polyjelejný (stredný) sviatok s bdením; 
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
 
- polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia; 
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím 
- šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím; 
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia 
- šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa
nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov,
ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení,
nijaké menlivé časti sa nespievajú.

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár – katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) – božské chvály čiže časoslov.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta