Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Vysviacka vladyku Petra Rusnáka

Publikované: | 24.September, 2009 | Bez komentárov

vladyka_petroPeter Rusnák sa narodil 6. septembra 1950 v Humennom. Je synom gréckokatolíckeho kňaza. Teologické vzdelanie získal v rokoch 1982-1987 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na kňaza bol vysvätený 14. júna 1987. Pôsobil ako správca farností Kapišová, Prešov, Vranov nad Topľou, Petrová, Bardejov, od roku 2003 bol farárom v Bratislave a protopresbyterom bratislavského protopresbyterátu. V rokoch 1990-1993 bol špirituálom v kňazskom seminári v Prešove, 1994-1995 bol tajomníkom biskupského úradu a ceremoniárom, v rokoch 1995 – 1998 synkelom (biskupským vikárom) a riaditeľom biskupského úradu. V rozpätí rokov 1990-2003 ako odborný asistent na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity prednášal homiletiku a pastorálnu teológiu. Je dlhoročným členom liturgickej komisie, aktívne sa podieľal na príprave prekladov bohoslužobných textov do slovenského jazyka. Biskupské heslo nového biskupa je “Marana-tha – Pane, príď!”

Novozriadená eparchia zahŕňa územia Bratislavského, Trnavské, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Nová eparchia má 10 farností; sú to Bratislava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Telgárt, Šumiac, Žilina, Martin. Gréckokatolícke bohoslužby sa pravidelne slúžia aj v Trnave, Piešťanoch, Komárne, Prievidzi, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši. Pri sčítaní ľudu v roku 2001 sa na tomto území ku gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 14641 veriacich; toto číslo ale nezahŕňa gréckokatolíkov dlhodobo pracujúcich/bývajúcich/študujúcich na západnom a strednom Slovensku s trvalým pobytom na východnom Slovensku a tiež nemalý počet gréckokatolíkov, ktorí sa omylom hlásia k rímskokatolíckej cirkvi. Dnešný reálny počet veriacich Bratislavskej eparchie môže byť ca. 25 tisíc. Za katedrálny chrám bol určený chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave. Sídlom biskupa sa stala budova farského úradu v Bratislave na ulici 29. augusta č. 7. Kontaktné údaje sú zatiaľ zhodné s farským úradom v Bratislave.

Za biskupa pre Bratislavskú eparchiu menoval rímsky pápež Benedikt XVI. o. Petra Rusnáka, protopresbytera a doterajšieho farára v Bratislave. Biskupské svätenie prijme novovymenovaný biskup v sobotu 16. februára 2008 o 10:00 v Mestskej športovej hale v Prešove. Uvedenie do úradu sa uskutoční v nedeľu 9. marca v bratislavskej Katedrále povýšenia sv. Kríža.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta