Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Program vianočných sv.liturgií

Publikované: | 22.December, 2009 | Bez komentárov

Poprad – Konkatedrála

24. december
Predvečer narodenia Pána
20.30 h – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Veľké povečerie s lítiou

25. december
Narodenie Ježiša Krista
11.00 h Svätá liturgia (myrovanie)

26. december
Zbor presvätej Bohorodičky
11.00 h – Archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť J.E.ThDr. Ján Babjak SJ, Prešovský arcibiskup a metropolita

27. december
Nedeľa po Kristovom narodení
Sv. prvomučeník Štefan
11.00 h – Svätá liturgia

31. december
Zakončenie sviatku narodenia Ježiša Krista
14.00 h – Ďakovná svätá liturgia
23.00 h – Ďakovný akatist – Stavba chrámu sv. Petra a Pavla

1. január 2010
Obrezanie Pána, Sv. Bazil Veľký
11.00 h – Liturgia sv. Bazila Veľkého (myrovanie)

5. január 2010
Predvečer Bohozjavenia
17.00 h – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Veľké svätenie vody

6. január 2010
Sväté Bohozjavenie
11.00 h – Svätá liturgia (myrovanie)

7. január 2010
Zbor sv. Jána Krstiteľa
17.00 h – Svätá liturgia

Poprad – Veľká

25. december
Narodenie Ježiša Krista
8.00 h – Svätá liturgia (myrovanie)

26. december
Zbor presvätej Bohorodičky
Všetci veriaci sa zúčastnia sv. liturgie celebrovanej o. arcibiskupom v konkatedrále o 11. 00 h

27. december
Nedeľa po Kristovom narodení
Sv. prvomučeník Štefan
8.00 h – Svätá liturgia

1. január 2010
Obrezanie Pána, Sv. Bazil Veľký
8.00 h – Svätá liturgia (myrovanie)

6. január 2010
Sväté Bohozjavenie
8.00 h – Svätá liturgia (myrovanie), posvätenie vody
Christos razdajetsja!
Slavite Jeho!

Drahí veriaci našej gréckokatolíckej farnosti v Poprade!

Vstupujeme do slávenia tajomstva najväčšieho prejavu Lásky Boha – Pána neba i zeme, voči človeku.
Z Márie Panny sa rodí Boží syn. Je to môj i Tvoj osobný Vykupiteľ. On tým, že sa narodil ako slabé a bezbranné dieťa, ukazuje svoju odovzdanosť. Všemohúci sa dáva do rúk ľudí v dôvere v Máriinu i Jozefovu otvorenosť, starostlivosť a zodpovednosť.
Otvor aj Ty svoje srdce. Nechaj Ježiša vstúpiť do svojho života a zodpovedne nakladaj s dôverou, ktorú do Teba vkladá. Nech má v Tebe i mne vždy to miesto, ktoré mu patrí.
Štedrosť Božích milostí, plnosť vzájomnej Lásky a tiež zdravie Vám želá a vyprosuje

o.Mgr.Miroslav Bartoš, protopresbyter (dekan)

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta