Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Historická udalosť

Publikované: | 27.Marec, 2010 | Bez komentárov

Historická udalosť pre gréckokatolíkov v Poprade

Gréckokatolícki veriaci sa v sobotu 27. marca stretli v svojom novopostavenom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade, aby v ňom slávili prvú svätú liturgiu. Bola to archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Aj keď ešte nie sú dokončené všetky priestory pastoračného centra a byty pre kňazov, samotný liturgický priestor každého osloví. Bola to nádherná svätá liturgia, ktorá bola pre mnohých priam dojímavá. Chrám bol projektovaný hneď po páde totality. Od roku 1998 sa začali práce na stavbe. Potom bol projekt pozmenený tak, aby sa zmenšila kapacita chrámu a vznikli aj pastoračné priestory a kňazské byty. Autorom zmeny projektu je Ing. Arch. Jozef Bačinský. Interiérové stvárnenie chrámu naprojektoval Mgr. Art. Šimon Mišurda. Skutočne intenzívne sa na stavbe začalo pracovať pred takmer piatimi rokmi a preinvestovalo sa už viac ako 670 000 Eur, teda viac ako 20 miliónov Sk. Teraz sa v ňom budú už pravidelne sláviť sväté liturgie.

Pretože bol práve sviatok Vzkriesenia spravodlivého Lazára, vladyka Ján v homílii nadviazal na evanjelium, keď povedal: „Vzkriesenie Lazára predobrazuje vzkriesenie každého jedného z nás. Dnes došlo ku vzkrieseniu tejto farnosti. Dnes sa začína veľké Božie dielo v Poprade. V Gréckokatolíckej farnosti sv. apoštolov Petra a Pavla majú veriaci po desiatkach rokov svoj krásny chrám. Gratulujem vám, drahí veriaci! Tohtoročné slávenie Veľkonočných sviatkov bude v tomto novom chráme dojímavé a jedinečné.“ Vladyka ďalej zdôraznil, že by to bolo málo, keby sme budovali iba tento chrám z tehál a betónu. Pozval veriacich budovať chrám živého Boha v nás. Vyjadril nádej, že cestu do neho si nájdu všetci, aj tí, ktorí možno zatiaľ do chrámu nechodili, alebo nechodili pravidelne. „Prial by som si, aby všetci, ktorí sú duchovne mŕtvi, vstali z mŕtvych, prijali život od Ježiša Krista.“ Podelil sa tiež so svojou túžbou, aby sa čím skôr dokončila celá stavba, na čo bude potrebných ešte veľa finančných prostriedkov. Verí v štedrosť dobrodincov a sponzorov.

Otcovi arcibiskupovi Popradčania poďakovali za to, že mu záleží na ich farnosti, že ich povzbudzoval pri výstavbe chrámu a veľmi intenzívne mnohorakými spôsobmi im pomáhal. Dekan rímskokatolíckej farnosti v Poprade ThDr. Anton Oparty, PhD. prijal poďakovanie od otca arcibiskupa a od popradských gréckokatolíkov za to, že počas celého obdobia, kým nemali svoj chrám, mohli sláviť sväté liturgie v ich kostoloch. Ďakovalo sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli k otvoreniu liturgického priestoru, ale na záver sa veriaci poďakovali predovšetkým o. Mgr. Miroslavovi Bartošovi, gréckokatolíckemu farárovi a protopresbyterovi v Poprade, za jeho povzbudenia, horlivosť, zanietenosť a za konkrétnu prácu na realizácii výstavby chrámu.

Archijerejskú svätú liturgiu pekným spevom sprevádzal miestny chrámový spevácky zbor pod vedením Ing. Žofie Rusnákovej a mládežnícky zbor pod vedením Alice Bartošovej, ako aj bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Na slávnosti boli medzi vzácnymi hosťami prítomní aj honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Petro Tokač, predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, primátor Popradu Anton Danko a prednosta Obvodného úradu v Poprade Peter Šuca.

Vladyka veriacim prisľúbil, že medzi nich znova zavíta sláviť archijerejskú svätú liturgiu na Svetlý pondelok, čo Popradčania s radosťou privítali.

Ľubomír Petrík

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta