Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Posolstvo Benedikta XVI. na Pôstne obdobie

Publikované: | 20.Február, 2012 | Bez komentárov

Vo Vatikáne predstavili  Posolstvo  Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012 s témou:

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme  k láske  a  k dobrým skutkom.”(Hebr.10, 24)

Nový pápežský dokument predstavil kardinál Robert Sarah, predseda Pápežskej rady Cor unum.

V úvode príhovoru k téme tohtoročného pôstneho posolstva poznamenal, že nás inšpiruje k láske, ktorá samozrejme má veľmi rôznorodé vyjadrenia, viac ako jednoduché hodenie mince. Chce vo veriacich oživiť zmysel a pozornosť voči dobru iných, voči spoločenstvu, starostlivosti a súcitu či bratskému zdieľaniu utrpenia. Vďaka tejto veľkorysosti, ktorá sa prejavuje rôznym spôsobom, sa Katolíckej cirkvi podarilo v priebehu stáročí preukazovať láskavosť, napomáhať rastu ľudskosti prostredníctvom hustej a rozsiahlej siete charitatívnych diel. Tie svedčia o vitalite evanjelia a učenia Krista, ktorý nás povolal, aby sme ho hľadali a nachádzali najmä v chudobných. Okrem tejto dôležitej skutočnosti – ako uviedol kardinál Sarah – posolstvo upriamuje našu pozornosť ešte na jeden aspekt kresťanského života, ktorým je bratské napomínanie. Argumentoval citáciou Benedikta XVI.: „Prejavovať pozornosť bratovi zahŕňa aj starosť o jeho duchovné dobro. A tu by som chcel pripomenúť jeden aspekt kresťanského života, ktorý – myslím si – upadá do zabudnutia: Bratské napomínanie s ohľadom na večnú spásu. Dnešná doba je všeobecne veľmi vnímavá na diskusiu o láske a starostlivosti o fyzické a hmotné dobro ostatných, ale takmer úplne sa mlčí o duchovnej zodpovednosti za našich bratov”.

(prevzaté z http://www.tkkbs.sk/)

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta