Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Posvätenie nového gréckokatolíckeho chrámu v Poprade

Publikované: | 5.Máj, 2012 | Bez komentárov

Posvätenie nového gréckokatolíckeho chrámu v Poprade,
prvé sviatky Paschy „doma“

otvorenie chrámu
„Keď synovia Izraela videli, že na dom zostupuje oheň a Pánova sláva, všetci sa zohli tvárou k zemi, k podlahe, klaňali sa a chválili Pána: “Lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.” (2 Krn 7,3)
Aj takto by sme mohli popísať nadšenie, vďačnosť a všetky krásne pocity, ktoré sa vytvárali v našich dušiach počas slávnostného otvorenia novej gréckokatolíckej cerkvi v Poprade. O čo viac je vznešenejší chrám s prebývajúcim eucharistickým Kristom od toho jeruzalemského. V mnohom sú si však predsa podobné:
Aj ten náš staval dlhý čas, do prác sa zapájalo mnoho pracovitých rúk, darcov, umelcov, zručných majstrov. A po jeho slávnostnom otvorení Pánova sláva spočinula na ňom i v našich srdciach.
Chcela by som týmto článkom aspoň v krátkosti opísať, ako sme túto významnú udalosť prežívali my mladší a deti.
Je piatok 26. marca 2010. Prípravy na otvorenie chrámu v Poprade vrcholia. Všetci sme plní očakávania. Zajtra má byť deň, na ktorý sme čakali 12 rokov. Docvičujeme piesne, ktoré sa budú ozývať na prvej liturgii v našom vlastnom chráme. Tešíme sa aj na to, že opäť uvidíme otca arcibiskupa. Avšak úplné nadšenie prichádza až v deň otvorenia. Konečne sme sa dočkali! Pozeráme sa okolo seba s úsmevom na tvári a v srdci ďakujeme Bohu za tento dar. Uvedomujeme si, že bez obetavej ľudskej práce a vytrvalosti by sme tu dnes nestáli.
Zaznievajú prvé tóny našej mládežníckej piesne “Chváľte Pána …”. Po nich veľký zbor spieva “Vošel jesi archijereju …” Po posviacke liturgického priestoru sa slávi prvá svätá liturgia. Chrámom sa ozývajú aj harmónie spevu bohoslovcov. Otec arcibiskup sa nám prihovára v homílii. Ani on neskrýva radosť z nášho nového chrámu. Myslím si, že všetci ľudia si uvedomovali, že sa v Poprade prvýkrát stretnú s Kristom v Najsvätejšej Eucharistii uprostred tradičných prvkov východného obradu.
Po ukončení slávnostnej liturgie staršie deti rozdávajú pred chrámom koláče. Ľudia, ktorí vychádzajú z cerkvi, prijímajú ich od nás s úsmevom. Vidieť na nich, že v tejto krásnej cerkvi sa stretli s Bohom akýmsi novým spôsobom. Slávnosť otvorenia novej cerkvi sa síce skončila, avšak jej „vôňa“ ostáva naďalej v spomienkach a hlboko v srdciach.
Blíži sa Veľká noc. Je to prvýkrát, čo ju budeme sláviť vo vlastnej cerkvi. Sú to presne tie isté obrady ako každý rok, no nám sa zdajú byť iné. Pod piatimi kupolami sa ponárame do hĺbky zmyslu Veľkej noci. Stretávame sa s novými ľuďmi a dúfame, že nás bude viac a viac. Aj mamičky s deťmi stále pribúdajú a nachádzajú si svoje miesto v priestoroch pastoračného centra, ktoré je vyhradené pre nich, aby tam mohli pokojnejšie prežívať svätú liturgiu. Sledovať bohoslužby môžeme aj zhora, z chóru, odkiaľ zostupujú tóny spevov.
Na Svetlý pondelok k nám opäť prichádza otec metropolita Ján. Jeho homília nám dáva dôležitý odkaz. Znie: „V rodine, v ktorej nemôžeš hovoriť o Bohu, ži Jeho život.“ Asi všetci dúfame, že tieto sviatky budú pre nás štartom pre takýto život. Obzvlášť, keď máme v Poprade nový chrám, kde sa môžeme pravidelne stretávať a prehlbovať si svoju vieru.
V mene všetkých gréckokatolíkov mesta Poprad a jeho okolia by som sa chcela poďakovať otcovi arcibiskupovi za jeho podporu pri stavbe nášho chrámu a tiež otcovi dekanovi Miroslavovi Bartošovi, lebo sa vo veľkej miere zaslúžil o to, aby bola cerkov dostavaná. Vďačnosť patrí všetkým, čo si v modlitbách a obetách spomenuli na náš chrám a tiež obetavým brigádnikom a štedrým dobrodincom. Srdečné – Pán Boh odplať!
Dominika Bodnárová

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta