Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Púť do Kyjeva

Publikované: | 10.September, 2013 | Bez komentárov

Kým na Slovensku si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, v dňoch 17. a 18. augusta sa ukrajinské hlavné mesto Kyjev stalo dejiskom gréckokatolíckych osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Pri tejto príležitosti sa konala púť ukrajinských gréckokatolíkov z celého sveta do novovybudovaného Patriarchálneho soboru Kristovho vzkriesenia v Kyjeve, ktorý bol pri tejto príležitosti slávnostne posvätený. Sobor sa nachádza na ľavom brehu rieky Dneper. Jeho súčasťou je aj pastoračné centrum a rezidencia vrchného arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka. Výstavba, trvala viac ako desať rokov (začala v septembri 2002).

Vo štvrtok večer, 15. augusta, sa s otcom protojerejom Miroslavom Bartošom vydalo na cestu aj štyridsaťšesť pútnikov, medzi ktorými boli okrem popradčanov aj štyri rehoľné sestry z rádu sv. Bazila Veľkého a niekoľko veriacich z okolitých farností.

V piatok, 16. augusta, sme predpoludním prišli do ĽVOVA. Sv. liturgiu sme slávili v gréckokatolíckej katedrále sv. Juraja. Potom nasledovala prehliadka katedrály, historického centra a niekoľkých chrámov, ktorú viedla sprievodkyňa s výkladom v ukrajinskom jazyku. Po náročnom putovaní mestom sme si oddýchli na spoločnom obede. Oddýchnutí a posilnení sme sa vydali na ďalšiu cestu autobusom. O pol noci nás privítal nočný KYJEV a v ňom ubytovanie a oddych v hosteli Gagarin.

V sobotu ráno, 17. augusta, sme sa zúčastnili na sv. liturgii v drevenom chráme pri Sobore, v ktorom sa schádzali gréckokatolíci z Kyjeva v posledných rokoch. Predpoludnie, až do neskorého obeda, patrilo prehliadke historického centra mesta a starobylých chrámov, ktoré tam sú. Po obede sme sa presunuli na Vladimírsku horu, kde sa pri pamätníku sv. Vladimíra modlil moleben za účasti mnohých biskupov, kňazov veriacich. Večerný program si každý zvolil sám – podľa svojich síl. Či už oddych po náročných hodinách; celonočné bdenie v Sobore, kultúrny program alebo nočnú prehliadku mesta.

V nedeľu ráno vyvrcholili oslavy archijerejskou sv. liturgiou v Sobore Voskresenija. Hlavný slúžiteľ bol vrchný arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, ktorý posvätil novovybudovaný patriarchálny Sobor Voskresenija Ježiša Krista. Za účasti desiatok biskupov, takmer sedemsto duchovných a dvadsať tisíc veriacich. Pri sv. liturgii sme si obnovili krstné sľuby a po jej skončení bola posvätená voda v rieke Dneper, ktorou boli všetci pokropení.

Pápeža Františka na oslavách zastupoval osobitný vyslanec, litovský kardinál Audrys Juozas Bačkis, emeritný arcibiskup z Vilniusu. V liste, ktorým ho Svätý Otec poveril touto službou sa uvádza, že od čias, keď boli národy Kyjevskej Rusi pokrstené zásluhou kniežaťa sv. Vladimíra v rieke Dneper, prinieslo kresťanstvo na tomto území veľké ovocie evanjelia. Pápež tiež v liste vyjadril želanie, aby katolíci východného i západného obradu na Ukrajine hlásali evanjelium jedným hlasom a dosvedčovali svoju vieru v každodennom živote.

Táto výzva je aktuálna aj pre nás – pútnikov zo Slovenska, lebo aj my sa musíme snažiť pravdivo žiť kresťanstvo v každodennom živote. Veríme, že nikto z pútnikov neľutoval únavu týchto dní a bol vďačný, že sa mohol zúčastniť púte. Určite si každý odniesol silný duchovný zážitok.

Podľa grkatba.sk spracoval Šimon Gajan a Matej Bartoš

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta