Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Publikované: | 12.Január, 2014 | Komentáre vypnuté

Plagát
V dňoch od 18. do 25. januára 2014 sa vo svete slávi Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov. Pozývame vás na Ekumenickú pobožnosť, ktorá sa bude konať v našom chráme v nedeľu, 19. januára 2014, popoludní o 15.00 hod.
Ako hostitelia predstaviteľov a veriacich rôznych kresťanských cirkví pôsobiacich v Poprade, príďme v hojnom počte modliť sa a spievať na Božiu slávu a vyprosovať zjednotenie.

…….Zamyslenie na každý deň v týždni modlitieb …………………….. t e x t y ..t u

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (TMzJK) je v čase od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol Paul Wattson v roku 1908 tak, aby sa modlitby konali v dňoch medzi dvoma sviatkami: Katedra sv. Petra (18.1.) a Obrátenie sv. Pavla (25.1.), čo dodalo tomuto týždňu symbolický význam. Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pre túto príležitosť materiály. Ich prípravou bývajú poverené miestne cirkvi alebo cirkevné a ekumenické spoločenstvá niektorej krajiny. Texty pre tento rok pripravovali kresťania z Kanady. Hlavnou myšlienkou je provokujúca otázka sv. Pavla, napísaná v Prvom liste Korinťanom 1,13: „Je Kristus rozdelený?“. Preto keď sa veriaci v tomto týždni zhromaždia k modlitbe, odpovedajú tak na Božie volanie po jednote kresťanov. Chceme budovať náš vzájomný vzťah v Kristovi cez modlitby, piesne, slová i gestá. Nech je nám toto stretnutie príležitosťou pouvažovať nad Pavlovou výzvou v našich podmienkach.   “Bože, pomôž nám, aby sme boli otvorení, úprimní, čistí a milujúci v našich vzťahoch medzi svojimi i vo svete okolo nás. Modlime sa za súlad a sebanaplnenie každej duše v tomto národe i v ostatných národoch. Bože, pomôž nám pracovať a žiť tak, aby hlad, chudoba, nemoci a intolerancia vymizli a prišlo tvoje kráľovstvo. Amen. (modlitba z roku 1967 počas osláv kanadskej storočnice)
Modlime sa a obetujme sa pre svet, v ktorom ľudia všetkých národov budú v myšlienkach, slovách a skutkoch čoraz viac zjednotení v Kristovi. Prispejme aj my svojim pôstom, modlitbami a úsilím ku skorému zjednoteniu kresťanských cirkví u nás i vo svete, aby sa tak čím skôr naplnili slová Ježišovej modlitby „Aby všetci boli jedno, aby svet uveril … (Jn 17, 21)“

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta