Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Veľká sobota

Dnes narieka Predpeklie: “Prečo som prijal narodeného z Márie? Zaútočil na mňa a rozvrátil moju ríšu. Rozbil moje medené brány. Ako Boh vzkriesil pradávnych väzňov.” Sláva tvojmu krížu, Kriste, i tvojmu vzkrieseniu.

Veľký piatok

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho,
kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.
Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy,
môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;
delia si moje šaty
a o môj odev [...]

Veľký štvrtok

Poďme, veriaci, hore do večeradla so srdcom plným viery, prijmime Pánovo pozvanie a s radosťou sa zúčastnime na nesmrteľnej eucharistickej hostine i na vznešenej náuke Slova Božieho. Za všetko ho zvelebujme.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta