Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Odpustová slávnosť

Publikované: | 30.Jún, 2014 | Komentáre vypnuté

Duchovná obnova pri svätých liturgiách v piatok a v sobotu i posvätenie ikony Ježiša Krista a Presv. Bohorodičky v predsieni chrámu boli dobrou prípravou na odpustovú slávnosť. A tak v nedeľu, 29. júna 2014, bola naša farnosť svedkom ďalšej požehnanej udalosti. Tento deň je sviatkom patrónov našej farnosti – svätých apoštolov Petra a Pavla. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej liturgie o 10.30 bol doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD., rodák z Popradu.
V homílii nadviazal na Evanjelium, v ktorom sme počuli ako Ježiš utíšil búrku na mori. Poukázal na Petrovu naliehavú prosbu na Ježiša, aby búrku hneď utíšil. V kontraste s týmto správaním pripomenul Petrovu reakciu na uväznenie, o ktorom sme počuli v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov. Peter už nič nežiada, ale spí, podobne ako Ježiš na loďke. Túto zmenu v jeho správaní spôsobilo to, že Peter už nežije svoj život, ale v ňom žije Kristus, ktorý vstal z mŕtvych. Preto sa Peter už nebojí smrti, aj keď ho nakoniec anjel vyviedol z väzenia. Otec Štefan nás vyzval, aby sme aj my vo svätej Eucharistii prijali Kristov život a už sa nemuseli báť o našu budúcnosť. Aby sme získali plnosť duchovných darov, ktoré cirkev dáva možnosť získať v deň slávenia chrámového sviatku pre seba alebo pre našich drahých zosnulých, pomodlili sme sa po svätej liturgii na úmysel Svätého otca. Po myrovaní bol obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.
Slávnostnú hostinu sme tento rok poňali úplne inak ako doposiaľ. Pri chráme sme rozložili stoly. Tety a ujovia ich zaplnili rôznymi domácimi dobrotami, ovocím, nápojmi a mohol sa začať roznášať guľáš. Nebolo nás až tak málo – iba viac ako 130. Po vynikajúcom guľáši nechýbala káva, zákusok i ochutnávka liturgického vína.
Po dobrom obede bol pripravený program pre deti. Na jednom stanovišti sa vyrábali rumba gule zo starých plechoviek, na druhom hrkálky z vrchnákov z fliaš. Ďalej nasledovalo skákanie vo vreci, hádzanie lopty na cieľ, beh s vajíčkom na lyžici. Najmenší vyrábali papierové húsenice. Malí aj veľkí, chlapci aj dievčatá hrali okrem toho futbal, ale aj frisbee. A ako sa všetci pri tom zmaľovali, môžete vidieť na fotografiách.
Vyvrcholením aktivít bola hra na vyrobených hudobných nástrojoch. Najprv si to deti nacvičili a potom aj predviedli svoje rytmické schopnosti pred nedočkavým publikom. Ďakujeme všetkým, ktoré prijali pozvanie prežiť odpustové popoludnie ako jedna farská rodina. Ďakujeme aj všetkým Bohuznámym darcom guľášu, ovocia, nápojov a iných dobrôt. Ďakujeme.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta