Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Prvé sväté prijímanie

V sobotu 20. júna podvečer 18 detí z našej farnosti po prvý krát vyznalo svoje hriechy pri sviatosti zmierenia, aby takto očistené mohli v nasledujúci deň prijať Ježiša v Eucharistii.
V úvode slávnosti, bolo každé dieťa pozvané slovami: “Neboj sa, veď ja som ťa vykúpil. Ty si môj syn/moja dcéra.” Po obnovení krstných sľubov nasledovala svätá [...]

Misionárka Gloria Grey v našom chráme

V utorok podvečer (9.6.) do nášho chrámu zavítala laická misionárka z Kanady Gloria Grey. Po svätej liturgii nás obohatila tým, čo jej Boh kladie na srdce. Zdôraznila, že musíme uznať svoju hriešnosť, aby nás Boh skrze Svätého Ducha mohol očistiť. Potom sa môžeme vydať na cestu, ktorú nám zjaví Boh.
Gloria sa s nami podelila o [...]

Pohreb otca kanonika Andreja Kereštana v Osturni

Zádušnú svätú liturgiu obetovanú za otca Andreja slávil vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, v piatok 5. júna 2015 o 10:00 hod. v gréckokatolíckom farskom Chráme sv. Michala archanjela v Osturni. Ďalej nasledovali pohrebné obrady. Pri tejto príležitosti obec navštívilo veľa veriacich z našej farnosti a kňazov.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta