Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Zomrel otec kanonik Andrej Kereštan

Publikované: | 3.Jún, 2015 | Komentáre vypnuté

Otec Andrej Kereštan sa narodil 6. apríla 1935 v Pavlovciach nad Uhom, okres Michalovce, v rodine maloroľníka. Mal dvoch súrodencov. Po ukončení základného, stredného a prípravného štúdia sa prihlásil na Bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú ukončil magisterským diplomom.

Manželstvo uzavrel s Nadeždou Oláhovou, toho času učiteľkou. Dňa 18. septembra 1960 bol ordinovaný v Michalovciach a v tom istom roku nastúpil na svoju prvú farnosť Porostov. Tam sa v roku 1961 narodila prvá dcéra Vlasta. V roku 1965 sa s rodinou presťahoval na svoju druhú farnosť do Blatných Revíšť, kde sa v roku 1966 narodila druhá dcéra Kristína.

1. októbra 1968 prišiel do svojej tretej farnosti, až pod Tatry, do Osturne. Veriaci ho privítali s veľkou poctou. Zvonili zvony, veriaci od radosti tancovali a modlitbou ďakovali Bohu za obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi. V Osturni otec Andrej slúžil do 30. júna 1997, spolu 29 rokov. Pri príležitosti posviacky obnoveného chrámu a udelenia myropomazania (birmovky) 37 deťom, krsteným do roku 1968 v rímskokatolíckych farnostiach, bol menovaný za titulárneho dekana. V roku 1995, pri príležitosti životného jubilea, bol menovaný za titulárneho arcidekana. Pri príležitosti slávnosti 55. výročia kňazskej vysviacky bl. biskupa Vasila Hopka v Hrabskom, 11. mája 2002, bol o. Andrej menovaný za titulárneho kanonika.

V roku 1997 sa s manželkou Nadeždou presťahoval do bytu v Poprade, kde až do svojej smrti prežíval požehnané chvíle zaslúženého odpočinku.

Napriek možnosti odpočinúť si, naďalej obetavo, v službe, prežíval svoje kňazstvo. Od roku 1997 bol výpomocným duchovným vo Vernári a od roku 1998 až do roku 2015 v Poprade. Bol neúnavným a vyhľadávaným spovedníkom nie len gréckokatolíckych veriacich, ale aj mnohých rímskokatolíkov. Jeho radostná ochota pomôcť radou, povzbudiť, vliať nádej, vyslúžiť sviatosti a požehnávať je to, čo pre kňazov, veriacich i rodinu zostane ako svetlá spomienka na manžela, otca, dedka, spolubrata v kňazskej službe a duchovného otca Andreja Kereštana, titulárneho kanonika.

Večná mu pamiatka!

Vo štvrtok 4. 6. sme sa pred svätou liturgiou rozlúčili so zosnulým otcom Andrejom Kereštanom. V úvode sme sa modlili sv. ruženec za spásu jeho duše a potom nasledovala panychída.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta