Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Návšteva z partnerskej farnosti

Publikované: | 14.August, 2015 | Komentáre vypnuté

V dňoch 10.-13. augusta sme medzi nami privítali hostí z partnerskej farnosti v Nemeckom meste Gütersloh-Spexard. Okrem spoznávania nášho regiónu otec Markus a jeho farník Norbert pozdravili našich veriacich na stretnutí po sv. liturgii v utorok, 11. augusta. V plnom pastoračnom centre sme si vypočuli krátky príhovor otca Markusa. Zdôraznil, že ich farnosť začínala fungovať po 2. svetovej vojne z ničoho, preto vedia pochopiť, čo prežíva naša farnosť. Nasýtení týmito slovami sme naplnili aj svoje žalúdky dobrotami z vlastnej kuchyne. Potom nasledovala voľná debata. Napriek jazykovej bariére sme sa živo rozprávali; viacerí ovládajú nemecký alebo anglický jazyk, ostatným sa pomohlo.

Farnosť svätého brata Konrada v meste Gütersloh, časť Spexard, vznikla len týždeň po skončení 2. svetovej vojny. Tamojší obyvatelia prejavili veľký záujem mať vlastného kňaza a postaviť kostol. Keďže v tom čase bolo všetko zničené, na účely chrámu použili bývalú vojenskú budovu. Každý pomáhal ako vedel a v marci 1946 mohol biskup posvätiť prvý nový chrám po skončení vojny. V nasledujúcich rokoch mesto aj počet veriacich rástol, preto bol v roku 1974 postavený nový kostol aj s pastoračným centrom a farskou budovou. V súčasnosti do farnosti patrí vyše 4 tisíc veriacich, ktorí sú aktívni vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je Eine-Welt-Kreis (krúžok-jeden-svet), ktorý nadväzuje kontakty s katolíckymi organizáciami a farnosťami po celom svete. Na podnet pani Helgy Liman a otca Michaela Karstena v roku 2010 kontaktovali našu farnosť s prosbou vytvoriť partnerstvo. Odvtedy posilňujeme vzťahy vzájomnými návštevami. Po prvých návštevách otca Miroslava nasledoval výlet zboru Prešovských seminaristov spolu s rektorom fakulty. Potom do Popradu pricestovala výprava z Nemecka. Otec Markus s troma farníkmi navštívili Vysoké Tatry, Arcibiskupstvo v Prešove aj pútnické miesto Ľutinu. Po letnej návšteve otca Miroslava s rodinou opäť prijali naše pozvanie a s plným autobusom pricestovali na posviacku nášho chrámu v roku 2013.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta