Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Vianoce 2018 – Narodenie Ježiša Krista

Publikované: | 26.December, 2018 | Komentáre vypnuté

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Boh sa stáva človekom. Obsahom sviatku Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.
Boh sa stáva človekom, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať
účasť na Božom živote, teda aby človek mohol byť zbožštený. Narodenie Ježiša oslavujeme v kontexte celého plánu spásy,
preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie, vykúpenie ľudstva z hriechu.

Boh sa stáva človekom. Sviatok Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stáva človekom a prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať účasť na Božom živote. Narodenie Pána oslavujeme v kontexte celého plánu spásy, preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie a vykúpenie ľudstva z hriechu.

Narodenie Ježiša Krista si pripomenula aj naša farnosť. 24.decembra o 7:30 hod. sa na Kráľovských hodinkách čítali úryvky zo Starého zákona, ktoré predpovedali Pánov príchod. O 15:00 hod. sa veriaci zišli na Veľkej večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorá ukončila 40-dňový pôst (Filipovku). Počas večerných hodín sa slávilo Veľké povečerie s lítiou a Utiereň Narodenia. Vyvrcholenie Vianoc nastalo 25.decembra na ranných liturgiách, kedy sa Ježišove Narodenie veľkoryso oslávilo (čoho je dôkazom napr. aj miestny zbor Archangelikos, ktorý liturgické slávenie obohatil cirkevnoslovanským spevom). Výbornou bodkou bolo poobedné Posedenie pri Jasličkách – deti spoločne so spomínaným zborom vystihli Vianočnú zvesť perfektným programom.

Text & fotografie: Nikolas Fečunda

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta