Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Sviatky Paschy Ježiša Krista

Publikované: | 2.Apríl, 2020 | Komentáre vypnuté

pascha

Drahí bratia a sestry,

oznamujeme vám, že nariadenia sláviť bohoslužby neverejne sa predlžujú na neurčito – do odvolania. To znamená, že aj obrady Strastného týždňasviatkov Paschy Ježiša Krista sa budú konať neverejne – bez účasti ľudu. Všetky bližšie informácie a usmernenia získate na tomto linku.

V našom farskom chráme budeme sláviť všetky obrady, na ktoré ste boli zvyknutí v predošlých rokoch. Jednotlivé slávenia od Veľkého štvrtka do Svetlého pondelka budeme vysielať online na Facebook-u našej farnosti. Jednotlivé časy budú zverejnené na webovej stránke, Facebook-u a na výveske pri chráme, aby sme sa mohli duchovne spojiť v modlitbe. Počnúc Lazárovou sobotou až po Svetlý utorok vám každý deň prinesieme dve videá. V prvom prinesieme homíliu na aktuálne Božie slovo (ak nebude livestream) a v druhom vysvetlenie teológie daného dňa a mystagógiu – tajomstvá jednotlivých obradov. V spomenuté dni, keď nebudete môcť sledovať bohoslužby naživo, vám odporúčame, aby ste sa pomodlili niektoré časti obradov (niektoré stichiry, tropáre, kondaky), ktoré sú dostupné v modlitebných knihách, ktoré máte doma. Každý deň aj my pridáme (web, FB, výveska) okrem videí nejakú liturgickú modlitbu aktuálneho dňa.

Čo sa týka vysluhovania sviatosti zmierenia, obmedzuje sa iba na nevyhnutné prípady pri zachovaní všetkých hygienických opatrení. Ak sa niekto potrebuje nevyhnutne vyspovedať, má sa kňazovi ozvať telefonicky. Nevyhnutný prípad nie je bežný, ide hlavne o nebezpečenstvo smrti, vážnu operáciu a pod. Teda v tomto prípade nevyhnutným prípadom nie je predveľkonočná alebo prvopiatková svätá spoveď. Viac informácií najdete na tomto linku.

Pozývame vás však vzbudiť si dokonalú ľútosť, ktorá odpúšťa aj ťažké hriechy, ak je spojená s predsavzatím pri najbližšej možnej príležitosti sa sviatostne vyspovedať (link). Po skončení tejto mimoriadnej situácie vám ponúkneme veľa možností prijať sviatosť zmierenia a Eucharistie. Preto vám teraz dávame do pozornosti Nótu Apoštolskej penitenciárie (link), ktorá hovorí o dokonalej ľútosti. Takisto dávame do pozornosti Ustanovenia Inštrukcie Kongregácie pre východné cirkvi ohľadom veľkonočných slávení vo východných katolíckych cirkvách (link), ktorá odporúča pomodliť sa aj niektoré z kajúcnych modlitieb bohatej východnej tradície a modliť sa ich s duchom pokánia (link).

Možno sa teraz niektorí pýtate, kto nám posvätí veľkonočné košíky, ako prežijeme sviatky bez účasti v chráme… Odpovede na tieto otázky a i usmernenia nájdete na tomto linku.

Je dôležité uvedomiť si, že podstatou sviatkov Paschy Ježiša Krista je osláviť nesmiernu lásku Boha k nám, jeho stvoreniu, ktorú preukázal vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, a ktorú môžeme najlepšie vidieť a spoznať v jeho utrpení, ukrižovaní a slávnom vzkriesení. Toto je zmysel sviatkov Paschy Ježiša Krista. Áno, aj samotné obrady v chráme nám pomáhajú ešte viac okúsiť túto pravdu. No v situácii, v ktorej sa nachádzame, môžeme túto pravdu spoznávať vďaka Svätému písmu, nad ktorým môže celá rodina rozjímať. Pascha Ježiša Krista je sviatkom aj našej osobnej skúsenosti so vzkrieseným Kristom. S tým, že on koná v našich životoch, s tým, že on dáva život, s tým, že nás oslobodzuje z otroctva. A práve toto svedectvo otvára v mnohých pomyselné hroby, v ktorých sa nachádzame, keď nie sme prežiarení svetlom spásy Ježiša Krista. Rozprávajme v rodinách o veľkej Božej láske, ktorá nás vyvádza zo smrti do života. Hovorme deťom o osobnej skúsenosti s tým, že Kristus naozaj žije. Lebo Pascha je najlepším časom, aby sme mohli odovzdávať vieru v rodine, aby sme mohli ohlasovať vzkrieseného Krista. Hovorme o tom, že Kristus naozaj žije, že svojou smrťou premohol smrť, a nám, ktorí sme v hroboch svojich hriechov, svojich trápení, svojich chorôb, daroval život. Veď predsa Kristus vstáva z hrobu aj napriek všetkým nariadeniam, aj napriek všetkým chorobám, aj napriek všetkým obmedzeniam, ktoré teraz zažívame.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta