Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Jesenná zbierka na charitu

Publikované: | 27.November, 2021 | Komentáre vypnuté

Jesenná_zbierka_na_charitu_plagát

Vzhľadom k pozastaveniu verejných bohoslužieb kvôli pandémii COVID-19, sa jesenná zbierka na charitu predlžuje na celé obdobie Filipovky.

Charitu môžete finančne podporiť prostredníctvom:
 • prevodu na účet charity: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622;
 • QR kódu (umiestnený na plagáte );
 • poštovej poukážky (možnosť stiahnuť z webovej stránky - www.gkcharita-po.sk);
 • osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov);
 • osobne u správcu farnosti a následne prevodom na účet, príp. poštovým poukazom (s Vaším súhlasom).

Naša Gréckokatolícka charita Prešov plánuje využiť milodary od veriacich na tieto účely:

 • dofinancovanie prevádzkových nákladov sociálnych služieb,
 • dofinancovanie nákladov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • dofinancovanie nákladov na koordinátora farských charít,
 • dofinancovanie spoluúčasti v projektoch na obnovu a rekonštrukciu budov,
 • dofinancovanie nákladov na vydávanie pouličného časopisu Cesta,
 • úhrada časti nákladov spojená s realizáciou stavby pri Domove nádeje – centre pre deti a rodiny v Prešove,
 • zároveň do budúcna by sme chceli vytvoriť novými projektmi zariadenie na ulici Pod Táborom v Prešove so sociálno-zdravotníckou službou, čo si vyžaduje financie na projektovú dokumentáciu.

Všetkým štedrým darcom nech Boh udelí hojnosť milostí i svojho požehnania.

Komentáre

Komentáre sú uzatvorené.

Vyhľadávanie

 • Rubriky

 • Archív

 • Meta