Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Sväté misie

V sobotu 5. novembra prišli do našej farnosti vzácni hostia, otcovia misionári – Mikuláš Tressa, CSsR; Miroslav Čajka, CSsR a Miroslav Bujdoš, CSsR. Náš duchovný otec Miroslav Bartoš odovzdal otcovi Mikulášovi kľúč od farnosti a tak sa mohli, pod jeho vedením, začať prvé Sväté misie našej farnosti. Otvorila sa pre nás deväťdňová [...]

Návšteva partnerskej farnosti Gütersloh

V roku 2011 začala naša farnosť spolupracovať s nemeckou farnosťou sv. Konráda z mesta Gütersloh na vytváraní partnerstva. Iniciátorom bol spolok Eine-Welt-Kreis (Krúžok jeden svet) pôsobiaci v tejto farnosti. Tento spolok sa venuje činnostiam podporujúcim jednotu vo svete aj Cirkvi a podporu chudobných oblastí. Pravidelne vo farskej budove predávajú produkty s certifikátom Fair Trade (trvalo [...]

Prezentácia o Pápežských misijných dielach

Druhú októbrovú nedeľu k nám zavítala sr. ThLic. Štefánia BLICHOVÁ, OSBM – predsedníčka misijnej komisie našej archieparchie. Po svätých liturgiách o 8:30 h a o 10:30 h predstavila veriacim našej farnosti Pápežské misijné diela (PMD).
PMD vznikli rozhodnutím pápeža Pia XI. spojením 4 rôznych misijných diel v roku 1926. Odvtedy sa venujú predovšetkým systematickej a pravidelnej [...]

keep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta