Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Odpustová slávnosť

Duchovná obnova pri svätých liturgiách v piatok a v sobotu i posvätenie ikony Ježiša Krista a Presv. Bohorodičky v predsieni chrámu boli dobrou prípravou na odpustovú slávnosť. A tak v nedeľu, 29. júna 2014, bola naša farnosť svedkom ďalšej požehnanej udalosti. Tento deň je sviatkom patrónov našej farnosti – svätých apoštolov Petra a Pavla. Hlavným [...]

Zborový koncert

V nedeľu 26. apríla večer v našom chráme vystúpili tri spevácke zbory. Ako prvý sa predstavil Popradský detský zbor, druhý vystúpil komorný spevácky zbor Free Harmony a nakoniec sme si vypočuli komorný spevácky zbor Spievajúci dirigenti.
Krátke video z koncertu!

Svetlý pondelok

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta