Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Pohreb otca kanonika Andreja Kereštana v Osturni

Zádušnú svätú liturgiu obetovanú za otca Andreja slávil vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, v piatok 5. júna 2015 o 10:00 hod. v gréckokatolíckom farskom Chráme sv. Michala archanjela v Osturni. Ďalej nasledovali pohrebné obrady. Pri tejto príležitosti obec navštívilo veľa veriacich z našej farnosti a kňazov.

Sviatok Eucharistie

Po prvýkrát v histórii našej farnosti sme na sviatok Poklony prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista vyprosovali požehnanie pre naše mesto i celý svet obchodom okolo chrámu. Na štyri svetové strany sa najprv ohlásilo Evanjelium a následne udelilo Eucharistické požehnanie.

Zomrel otec kanonik Andrej Kereštan

Otec Andrej Kereštan sa narodil 6. apríla 1935 v Pavlovciach nad Uhom, okres Michalovce, v rodine maloroľníka. Mal dvoch súrodencov. Po ukončení základného, stredného a prípravného štúdia sa prihlásil na Bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú ukončil magisterským diplomom.
Manželstvo uzavrel s Nadeždou Oláhovou, toho času učiteľkou. Dňa 18. septembra 1960 bol ordinovaný v Michalovciach [...]

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta