Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Prvé sväté prijímanie

V sobotu 20. júna podvečer 18 detí z našej farnosti po prvý krát vyznalo svoje hriechy pri sviatosti zmierenia, aby takto očistené mohli v nasledujúci deň prijať Ježiša v Eucharistii.
V úvode slávnosti, bolo každé dieťa pozvané slovami: “Neboj sa, veď ja som ťa vykúpil. Ty si môj syn/moja dcéra.” Po obnovení krstných sľubov nasledovala svätá [...]

Misionárka Gloria Grey v našom chráme

V utorok podvečer (9.6.) do nášho chrámu zavítala laická misionárka z Kanady Gloria Grey. Po svätej liturgii nás obohatila tým, čo jej Boh kladie na srdce. Zdôraznila, že musíme uznať svoju hriešnosť, aby nás Boh skrze Svätého Ducha mohol očistiť. Potom sa môžeme vydať na cestu, ktorú nám zjaví Boh.
Gloria sa s nami podelila o [...]

Sviatok Eucharistie

Po prvýkrát v histórii našej farnosti sme na sviatok Poklony prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista vyprosovali požehnanie pre naše mesto i celý svet obchodom okolo chrámu. Na štyri svetové strany sa najprv ohlásilo Evanjelium a následne udelilo Eucharistické požehnanie.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta