Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Liturgia za požehnanie školského roka 2014/2015

Pre všetkých školákov bol 2. september koncom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka. Ráno každý utekal do školy na slávnostné otvorenie, večer sme sa zišli v chráme, aby sme sa spoločne modlili a prosili za dary Svätého Ducha. Prosili sme za deti, rodičov, aj učiteľov.
Po liturgii nasledovala Eucharistická pobožnosť s požehnaním.

Odpustová slávnosť

Duchovná obnova pri svätých liturgiách v piatok a v sobotu i posvätenie ikony Ježiša Krista a Presv. Bohorodičky v predsieni chrámu boli dobrou prípravou na odpustovú slávnosť. A tak v nedeľu, 29. júna 2014, bola naša farnosť svedkom ďalšej požehnanej udalosti. Tento deň je sviatkom patrónov našej farnosti – svätých apoštolov Petra a Pavla. Hlavným [...]

Posvätenie ikon v predsieni

V sobotu 28. júna 2014 boli pri svätej liturgii posvätené ikony, ktoré sú umiestnené v predsieni chrámu. Na pravej strane je ikona Krista a na ľavej ikona Bohorodičky. Otec Miroslav zdôraznil, že pri vstupe do chrámu sa máme vnútorne stíšiť, striasť zo seba špinu tohto sveta a tak vstúpiť do chrámu. Tieto ikony nám to [...]

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta