Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Sviatok Bohozjavenia

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože, sláva tebe.“
Boh nás miluje a chce byť našim spoločníkom, chce byť navždy s nami – toho je [...]

Vianoce 2018 – Narodenie Ježiša Krista

„S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!“
Boh sa stáva človekom. Obsahom sviatku Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.
Boh sa stáva človekom, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať
účasť na Božom živote, teda aby človek mohol [...]

Liturgický program na sviatky Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána 2018/2019

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas sviatkov Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána do chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade.
Podrobný program nájdete TU.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta