Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Sviatok svätého Mikuláša

Na sviatok svätého Mikuláša, arcibiskupa a divotvorcu, zavítala do nášho chrámu mimoriadna návšteva a to sám svätý Mikuláš. Deťom povedal, že ich celý rok pozoroval a videl veľa dobrých skutkov, ktoré robili. Pripomenul však, že Ježiš sa teší aj tomu, ak sa deti počas sv. liturgie viac modlia a dávajú pozor, nie behajú a vyrušujú [...]

Odhalenie pamätnej tabule

V nedeľu 9.11.2014 sme boli svedkami odhalenia pamätnej tabule kňazom a veriacim gréckokatolíckej cirkvi, ktorí v dobe komunistického útlaku v rokoch 1950-1989 trpeli a hrdinsky vyznávali svoju vieru. Slávnosti sa zúčastnili členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska. Zbor Chryzostomos z Bratislavy krásnym spevom obohatil svätú liturgiu.

Liturgia za požehnanie školského roka 2014/2015

Pre všetkých školákov bol 2. september koncom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka. Ráno každý utekal do školy na slávnostné otvorenie, večer sme sa zišli v chráme, aby sme sa spoločne modlili a prosili za dary Svätého Ducha. Prosili sme za deti, rodičov, aj učiteľov.
Po liturgii nasledovala Eucharistická pobožnosť s požehnaním.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta