Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Veľký štvrtok

Poďme, veriaci, hore do večeradla so srdcom plným viery, prijmime Pánovo pozvanie a s radosťou sa zúčastnime na nesmrteľnej eucharistickej hostine i na vznešenej náuke Slova Božieho. Za všetko ho zvelebujme.

Do domu otcovho odišiel otec biskup Ján HIRKA

V Prešove, vo štvrtok 10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby. Večná mu pamiatka a blažený pokoj!
Mons. Dr. h. c. Ján [...]

Karneval 2014

Ďakujeme všetkým deťom, mládežníkom a tiež ich rodičom, ktorí sa v sobotu 1. marca boli zabaviť na radostnom karnevalovom stretnutí. Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí pomáhali pri jeho uskutočnení.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta