Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Požehnanie detí

Na sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu, teda 21. novembra, boli po večernej sv. liturgii požehnané deti farnosti.

Začala sa Filipovka

Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka. Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie.
V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. [...]

Predstavenie o Cyrilovi a Metodovi

V nedeľu 17. novembra nás veriaci z rímskokatolíckej farnosti v Poprade potešili divadelným predstavením o svätých Cyrilovi a Metodovi. Predstavenie divákom detailne vykreslilo život našich vierozvestcov.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta