Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

história

História Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku siaha až do IX. storočia, v ktorom svätí Cyril a Metod počas svojej misie medzi Slovienmi na Veľkej Morave ohlasovali kresťanskú vieru jazykom, ktorému naši predkovia rozumeli. Tým, že vytvorili písmená pre slovienský jazyk, mohli preložiť texty Svätého písma (Biblie) a liturgické knihy byzantského obradu katolíckej cirkvi, ktorý sa používal vo vtedajšej Byzantskej ríši pri slávení kresťanských bohoslužieb.

Naša cirkev dodnes uchováva pôvodnú spiritualitu kresťanského východu a rozvíja ovocie cyrilometodskej misie medzi Slovienmi. Pomenovanie “gréckokatolícka” vyjadruje to, že pri bohoslužbách používa byzantský obrad, ktorého pôvod je na území Grécka, pričom uznáva primát rímskeho pápeža. Okrem slovenského jazyka používa aj starosloviensky liturgický jazyk.

V súčasnosti sú na Slovensku tri biskupstvá. Bratislavské Košické a Prešovské, ktoré je najstaršie a vzniklo už v roku 1818 vyčlenením z Mukačevského. Prešovské biskupstvo bolo v roku 2008 povýšené na arcibiskupstvo. Sídelným biskupom a zároveň prešovským metropolitom je arcibiskup Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ.

Počas totalitného režimu nebolo možné v Poprade oficiálne zriadiť farnosť a už vôbec nebolo dovolené postaviť chrám. Veriaci sa napriek tomu začali schádzať na spoločných modlitbách už začiatkom sedemdesiatych rokov. Od roku 1978 začal kňaz bývať v Poprade. Oficiálne bol ale správcom farnosti Vernár. Veriaci sa modlili v rímskokatolíckych kostoloch, najprv v Poprade-Veľkej a neskôr v kostole Sedembolestnej Panny Márie, kde sa sväté liturgie a ostatné obrady konali až do roku 2010. Gréckokatolícka farnosť v Poprade mohla byť zriadená až v roku 1990.

Farský chrám svätých apoštolov Petra a Pavla sa začal stavať v roku 1998. Výstavba netrvala krátko, ale každý, kto náš chrám navštívi uzná, že to stálo za tú obetu a trpezlivosť. Finančné prostriedky darovali predovšetkým veriaci našej farnosti, darcovia z celého Slovenska i zo zahraničia. Chrám bol postavený aj s príspevkom mesta Poprad, ale bez finančnej pomoci štátu.

Prvá svätá liturgia sa v novom chráme slávila 27. marca 2010. J.E. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, slávnostne posvätil chrám a oltár 29. júna 2013. Slávnosti sa zúčastnil aj Mons. Mario Giordana, Apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý sa prihovoril v homílii a tiež odovzdal pozdrav a požehnanie pápeža Františka.

Gréckokatolícka farnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade sa stará o 2200 gréckokatolíkov bývajúcich v Poprade a v okolitých obciach.

Okrem liturgických bohoslužieb v chráme, sa v našej farnosti konajú aj iné pastoračné aktivity, ktorými sa venujeme deťom, mládeži i dospelým. Okrem biblických stretnutí, príprav na prijatie sviatostí pre dospelých a prvú svätú spoveď detí, organizuje naša farnosť aj farský ples, karneval, spoločné púte a výlety. Mnohí Popradčania z rôznych cirkví k nám zavítali pri príležitosti ekumenickej bohoslužby v januári alebo počas Noci kostolov. O ďalších aktivitách naše farnosti sa môžete viac dozvedieť na webovej stránke, ktorú si práve prezeráte.

o. Miroslav Bartoš

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta