Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

liturgický program

Aktuálny program bohoslužieb a farské oznamy
16 / 2017
Obvyklý program bohoslužieb
(chrám sv. apoštolov Petra a Pavla)
Pondelok 18.00 hod
Utorok 18.00 hod
Streda 18.00 hod
Štvrtok 18.00 hod
Piatok 18.00 hod
Sobota 07.30 hod
Nedeľa 08.30 hod 10.30 hod 18.30 hod
Poprad-Veľká
(rím. kat. chrám sv. Jána)
Nedeľa 08.00 hod
L I T U R G I C K É   Č Í T A N I A

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta