Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

liturgický program

Aktuálny program bohoslužieb a farské oznamy
21 / 2016

Obvyklý program bohoslužieb
(chrám sv. apoštolov Petra a Pavla)
 Pondelok 18.00 hod 
 Utorok 18.00 hod 
 Streda 18.00 hod 
 Štvrtok 18.00 hod 
 Piatok 18.00 hod 
 Sobota  07.30 hod
 Nedeľa  08.30 hod  10.30 hod 18.30 hod 
Poprad-Veľká
(rím. kat. chrám sv. Jána)
 Nedeľa  08.00 hod

L I T U R G I C K É   Č Í T A N I A

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta