Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Deň spomienky na posviacku chrámu

Publikované | 27.Jún, 2015 | Komentáre vypnuté

Pre druhý deň duchovnej obnovy pred odpustom bolo heslom slovo “chrám”, či slovné spojenie “posviacka chrámu”. Preto po svätej liturgii, ktorú slávil otec biskup Irenej Bilyk, kanonik pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, nasledovala katechéza o chráme. Otec Michal Bučko nám v nej povedal o základných črtách chrámov a zdôraznil, že dôležité nie sú materiálne veci, ale srdcia ľudí, ktorí do chrámu chodia.

Zvukový záznam z katechézy si môžete vypočuť tu!

Deň zasväteného života

Publikované | 26.Jún, 2015 | Komentáre vypnuté

V rámci duchovnej obnovy pred odpustom a sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla sme mali aj deň zasväteného života. Svätú liturgiu preto slávil o. Ján Maturkanič s o. Pavlom Ženíškom, ktorí patria do rehole Saleziánov. Po svätej liturgii mal o. Pavel prezentáciu o misii v Bulharsku.

Záznam z homílie a prezentácie si môžete vypočuť tu!

Prvé sväté prijímanie

Publikované | 24.Jún, 2015 | Komentáre vypnuté

V sobotu 20. júna podvečer 18 detí z našej farnosti po prvý krát vyznalo svoje hriechy pri sviatosti zmierenia, aby takto očistené mohli v nasledujúci deň prijať Ježiša v Eucharistii.
V úvode slávnosti, bolo každé dieťa pozvané slovami: “Neboj sa, veď ja som ťa vykúpil. Ty si môj syn/moja dcéra.” Po obnovení krstných sľubov nasledovala svätá liturgia obetovaná za prvoprijímajúce deti a ich rodičov. V evanjeliu sa čítalo Ježišovo podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý svoj dom postavil na skale a o hlúpom mužovi, ktorý svoj dom postavil na piesku. Keď sa na tieto domy oborili všetky prírodné živly, dom múdreho človeka – postavený na skale – vydržal, ale ten druhý nie. V závere homílie deti spievali a ukazovali pieseň o týchto mužoch. Potom aj ony pomohli postaviť dom na skale, s tehlami označenými svojimi menami. Každý z nás patrí do spoločnej stavby – cirkvi. Ak bude náš život postavený na Ježišovi Kristovi, na jeho Slove, obstojí aj v najťažších skúškach života.

Televízia Poprad pripravila krátku správu o tejto udalosti, ktorú si môžete pozrieť tu!

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta