Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Relikvie sv. Gianny Beretty-Mollovej

Publikované | 7.September, 2015 | Komentáre vypnuté

Do duchovnej obnovy rímskokatolíckej farnosti v Poprade pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie sa zapojila aj naša farnosť. V nedeľu 6. septembra na liturgii o 10:30 sme privítali relikvie modernej talianskej svätice Gianny Beretty-Mollovej. Po sv. liturgii sme sa pomodlili akatist za požehnanie rodín. Celú slávnosť sme zavŕšili požehnaním s relikviou.

Narodila sa 4. októbra 1922 v talianskom mestečku Magente. Jej rodičia, hlboko veriaci ľudia, vedeli, že život je dar. Toto vzácne posolstvo vpísali Gianne do srdca nielen tým, že ju s láskou prijali ako desiatu z trinástich detí, ale aj výchovou plnou lásky a obety, ktoré boli základom ich posväcovania sa uprostred každodenného rodinného života.
Maturovala v roku 1942, keď okrem bolesti zo zúriacej vojny prežila v priebehu štyroch mesiacov aj stratu oboch rodičov v dôsledku choroby. Mladú Giannu však utrpenie a bolesť formovali, lebo prijímala silu od Boha. Trávila s ním veľa času v modlitbe, na svätej omši, rozdávala jeho lásku iným. Organizovala rôzne výlety pre mladých. Mala rada prírodu, lyžovanie, hudbu. Túžila po svätosti, hľadala ju v každodennosti života. Vďaka odhodlaniu a vytrvalosti sa v roku 1949 stala lekárkou. Vnímala to ako svoje poslanie. Často opakovala, že ako laici môžeme pôsobiť aj tam, kde sa kňazi nedostanú. Preto nikdy neliečila len telo, ale vždy sa snažila s láskou upriamiť svojich pacientov na Lekára ich duší a tiež im pripomínala, že jeho uzdravujúcu lásku môžu nájsť aj skrze službu kňazov.
Tvrdila, že láska je najkrajší cit, ktorý Boh vložil človeku do srdca. Bola veľmi rozvážnou a múdrou ženou, ktorá vedela, že zaľúbenosť nie je len akési pobláznenie. Práve naopak. Jej veľkosť a dôležitosť vyzdvihovala tým, že ju definovala ako vôľu a ochotu zdokonaľovať seba samého i milovanú osobu. Keď sa zaľúbila do Petra Molla, čistota bola pre ňu samozrejmosťou. Uvedomovala si, že je to neľahká úloha. Tvrdila, že ju nesmieme vnímať ako izolovanú čnosť. Na žitie tohto pokladu potrebujeme pestovať mnoho čností. Túžila sa stať dobrou a láskavou manželkou, pripravenou na všetky obety, ktoré bude spoločný život vyžadovať. Z listov sa dozvedáme, že sa neustále spytovala samej seba i Petra, či je vôbec hodná takej vzácnej úlohy.
Gianna a Peter sa v roku 1955 vzali. Gianna obdivuhodne zvládala spájať povinnosti manželky, matky i lekárky. Boh ich obdaril troma deťmi. Všetky tehotenstvá boli plné ťažkostí, Gianna však aj v nich žila lásku plnú obety. Netušila, že pri štvrtom bábätku jej obeta prerastie v úplné sebadarovanie. Počas tehotenstva jej diagnostikovali cystu, ktorá vyžadovala operáciu. Tá by znamenala smrť pre dieťatko. Gianna preto podstúpila len minimálny lekársky zákrok, ktorý však pre ňu znamenal maximálne riziko. Bola neoblomná. Chcela zachrániť dieťatko za každú cenu. Aj za cenu svojho života.
Na kríži Kristus svojou obetou navždy potvrdil, že je Emanuel, Boh s nami. Bol práve Veľký piatok roku 1962, keď malá Gianna Emanuela prišla na svet. Jej mama po siedmich dňoch plných smrteľných zápasov odišla k Bohu. Dcéra sa neskôr z vďaky za jej obetu stala tiež lekárkou. Gianna Beretta Mollová bola v roku 1994 blahorečená a v roku 2004 vyhlásená za svätú.

Modlitba sv. Gianny
Mária, moja najdrahšia Matka,
úplne sa odovzdávam
do tvojich materinských rúk.
Verím, že mi vyprosíš od Boha
všetky potrebné milosti.

Dôverujem ti
a úplne sa zverujem pod tvoju ochranu,
lebo si Matka môjho Pána.
S láskou v srdci ťa pozdravujem
a celkom sa ti zasväcujem.
Chcem ti patriť celá,
veď ma stále bližšie k Ježišovi. Amen.

Návšteva z partnerskej farnosti

Publikované | 14.August, 2015 | Komentáre vypnuté

V dňoch 10.-13. augusta sme medzi nami privítali hostí z partnerskej farnosti v Nemeckom meste Gütersloh-Spexard. Okrem spoznávania nášho regiónu otec Markus a jeho farník Norbert pozdravili našich veriacich na stretnutí po sv. liturgii v utorok, 11. augusta. V plnom pastoračnom centre sme si vypočuli krátky príhovor otca Markusa. Zdôraznil, že ich farnosť začínala fungovať po 2. svetovej vojne z ničoho, preto vedia pochopiť, čo prežíva naša farnosť. Nasýtení týmito slovami sme naplnili aj svoje žalúdky dobrotami z vlastnej kuchyne. Potom nasledovala voľná debata. Napriek jazykovej bariére sme sa živo rozprávali; viacerí ovládajú nemecký alebo anglický jazyk, ostatným sa pomohlo.

Farnosť svätého brata Konrada v meste Gütersloh, časť Spexard, vznikla len týždeň po skončení 2. svetovej vojny. Tamojší obyvatelia prejavili veľký záujem mať vlastného kňaza a postaviť kostol. Keďže v tom čase bolo všetko zničené, na účely chrámu použili bývalú vojenskú budovu. Každý pomáhal ako vedel a v marci 1946 mohol biskup posvätiť prvý nový chrám po skončení vojny. V nasledujúcich rokoch mesto aj počet veriacich rástol, preto bol v roku 1974 postavený nový kostol aj s pastoračným centrom a farskou budovou. V súčasnosti do farnosti patrí vyše 4 tisíc veriacich, ktorí sú aktívni vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je Eine-Welt-Kreis (krúžok-jeden-svet), ktorý nadväzuje kontakty s katolíckymi organizáciami a farnosťami po celom svete. Na podnet pani Helgy Liman a otca Michaela Karstena v roku 2010 kontaktovali našu farnosť s prosbou vytvoriť partnerstvo. Odvtedy posilňujeme vzťahy vzájomnými návštevami. Po prvých návštevách otca Miroslava nasledoval výlet zboru Prešovských seminaristov spolu s rektorom fakulty. Potom do Popradu pricestovala výprava z Nemecka. Otec Markus s troma farníkmi navštívili Vysoké Tatry, Arcibiskupstvo v Prešove aj pútnické miesto Ľutinu. Po letnej návšteve otca Miroslava s rodinou opäť prijali naše pozvanie a s plným autobusom pricestovali na posviacku nášho chrámu v roku 2013.

Posvätenie kaplnky na Skalnatom plese

Publikované | 26.Júl, 2015 | Komentáre vypnuté

Boli ste už niekedy v slovenských horách? Pravdepodobne áno. Boli ste niekedy vo Vysokých Tatrách? To asi tiež. Modlili ste sa niekedy na túre? Asi áno. Od 1. júla sa môžete vo Vysokých Tatrách pomodliť aj v gréckokatolíckej kaplnke. Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita posvätil v ten deň najvyššie položenú kaplnku na Slovensku. Otec arcibiskup s radosťou privítal túto myšlienku a pozval turistov na toto miesto stíšenia, kde sa môžu zamyslieť nad sebou, nad svojím životom. “Táto kaplnka nech bude miestom pre všetkých, veriacich aj neveriacich”, povedal.
Kaplnka Presvätej Bohorodičky – Nepoškvrnenej čistoty bola zriadená v budove galérie Encián na Skalnatom plese, v nadmorskej výške 1751 metrov.
Budova bola postavená už v roku 1937 ako vrchná stanica visutej lanovky z Tatranskej Lomnice, ale od roku 2000 chátrala. V roku 2013 v nej Tatranský okrášľovací spolok zriadil galériu s vyhliadkou, neskôr aj čitáreň a kníhkupectvo. Odteraz je tam už aj kaplnka, ktorej iniciátorom bol Mikuláš Patrik Kolesár, predseda spolku.
Počas sezóny tam bude aj stála kňazská služba. Okrem spoločnej modlitby a slávenia svätej liturgie, bude možnosť aj na duchovný rozhovor s kňazom.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta