Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Sviatok Bohozjavenia

Publikované | 5.Január, 2019 | Komentáre vypnuté

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože, sláva tebe.“
Boh nás miluje a chce byť našim spoločníkom, chce byť navždy s nami – toho je dôkazom aj sviatok Bohozjavenia. Ježiš Kristus v tridsiatom roku svojho života, pred svojím verejným účinkovaním, prijal krst od Jána v rieke Jordán. Svätý Duch zostúpil na Krista v podobe holubice a Boh Otec o tom vydal svedectvo: „Toto je môj milovaný Syn , v ktorom mám zaľúbenie.“
Sviatok Bohozjavenia slávila aj naša farnosť. V piatok 4.januára sa veriaci zišli na Kráľovských hodinkách, aby pocítili predzvesť nastávajúceho sviatku. Nasledujúci deň už tradične prebiehala Veľká večiereň sv.Bazila Veľkého, počas ktorej 13 čítaní zo Svätého písma veriacim priblížilo význam krstu a samotného sviatku zároveň. Spestrenie večierne však nastalo Jordánskym svätením vody, kedy kňaz posvätil vodu, ktorú si veriaci potom mohli načerpať.

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože, sláva tebe.“

Boh nás miluje a chce byť našim spoločníkom, chce byť navždy s nami – toho je dôkazom aj sviatok Bohozjavenia. Ježiš Kristus v tridsiatom roku svojho života, pred svojím verejným účinkovaním, prijal krst od Jána v rieke Jordán. Svätý Duch zostúpil na Krista v podobe holubice a Boh Otec o tom vydal svedectvo: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Sviatok Bohozjavenia slávila aj naša farnosť. V piatok 4.januára sa veriaci zišli na Kráľovských hodinkách, aby pocítili predzvesť nastávajúceho sviatku. Nasledujúci deň už tradične prebiehala Veľká večiereň sv.Bazila Veľkého, počas ktorej 13 čítaní zo Svätého písma veriacim priblížilo význam krstu a samotného sviatku zároveň. Spestrenie večierne však nastalo Jordánskym svätením vody, kedy kňaz posvätil vodu, ktorú si veriaci potom mohli načerpať. Podobne sa stalo aj na ranných liturgiách 6.januára.

Text & fotografie: Nikolas Fečunda

Vianoce 2018 – Narodenie Ježiša Krista

Publikované | 26.December, 2018 | Komentáre vypnuté

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Boh sa stáva človekom. Obsahom sviatku Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.
Boh sa stáva človekom, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať
účasť na Božom živote, teda aby človek mohol byť zbožštený. Narodenie Ježiša oslavujeme v kontexte celého plánu spásy,
preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie, vykúpenie ľudstva z hriechu.

Boh sa stáva človekom. Sviatok Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stáva človekom a prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať účasť na Božom živote. Narodenie Pána oslavujeme v kontexte celého plánu spásy, preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie a vykúpenie ľudstva z hriechu.

Narodenie Ježiša Krista si pripomenula aj naša farnosť. 24.decembra o 7:30 hod. sa na Kráľovských hodinkách čítali úryvky zo Starého zákona, ktoré predpovedali Pánov príchod. O 15:00 hod. sa veriaci zišli na Veľkej večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorá ukončila 40-dňový pôst (Filipovku). Počas večerných hodín sa slávilo Veľké povečerie s lítiou a Utiereň Narodenia. Vyvrcholenie Vianoc nastalo 25.decembra na ranných liturgiách, kedy sa Ježišove Narodenie veľkoryso oslávilo (čoho je dôkazom napr. aj miestny zbor Archangelikos, ktorý liturgické slávenie obohatil cirkevnoslovanským spevom). Výbornou bodkou bolo poobedné Posedenie pri Jasličkách – deti spoločne so spomínaným zborom vystihli Vianočnú zvesť perfektným programom.

Text & fotografie: Nikolas Fečunda

Liturgický program na sviatky Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána 2018/2019

Publikované | 13.December, 2018 | Komentáre vypnuté

icone-noel

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas sviatkov Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána do chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade.

Podrobný program nájdete TU.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta