Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Program na sviatky Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána

Publikované | 19.December, 2021 | Komentáre vypnuté

Slava Isusu Christu.

Drahí bratia a sestry, pozývame Vás na slávenia sviatkov do nášho chrámu.

Na tomto linku nájdete podrobný program, kde sú vyznačené vyznačené aj liturgie, ktoré budú Live a rovnako aj časy, kedy môžu prijať Eucharistiu tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť slávení v chráme.

Režim bohoslužieb od 10. decembra

Publikované | 10.December, 2021 | Komentáre vypnuté

Drahí bratia a sestry, od piatka 10. decembra sa obnovujú verejné bohoslužby aj napriek ďalej trvajúcemu núdzovému režimu a zákazu vychádzania.

Bohoslužby budú v režime OP* (očkovaní a COVID-19 prekonavší v ostatných 180 dňoch) v kapacite maximálne 41 ľudí v podmienkach nášho chrámu (do počtu sa zaratávajú aj deti). Je potrebné dodržiavať odstupy 2 metre medzi osobami v chráme, to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti.

Pre tých, ktorí nespadajú do režimu OP, bude naďalej chrám otvorený pre individuálnu pastoračnú službu. Prijať Eucharistiu prípadne prísť na spoveď bude možné

- pracovných dňoch od pondelka do piatka od 12:45 hod. (po skončení liturgie) do 13:30 hod. a od 16:15 hod. do 17:00 hod.

- v nedele od 11:45 hod. (po skončení liturgie) do 12:30 hod.

V prípade potreby a nevyhovovania stanovených časov je možné sa telefonicky dohodnúť.

V nedele bude priamy prenos liturgie z nášho chrámu o 9:00 hod. na YouTube kanáli farnosti alebo na Facebook-u farnosti.

* Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osoba najmenej14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 2. b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 3. c)  osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 4. d)  osoba do12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Jesenná zbierka na charitu

Publikované | 27.November, 2021 | Komentáre vypnuté

Jesenná_zbierka_na_charitu_plagát

Vzhľadom k pozastaveniu verejných bohoslužieb kvôli pandémii COVID-19, sa jesenná zbierka na charitu predlžuje na celé obdobie Filipovky.

Charitu môžete finančne podporiť prostredníctvom:
 • prevodu na účet charity: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622;
 • QR kódu (umiestnený na plagáte );
 • poštovej poukážky (možnosť stiahnuť z webovej stránky - www.gkcharita-po.sk);
 • osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov);
 • osobne u správcu farnosti a následne prevodom na účet, príp. poštovým poukazom (s Vaším súhlasom).

Naša Gréckokatolícka charita Prešov plánuje využiť milodary od veriacich na tieto účely:

 • dofinancovanie prevádzkových nákladov sociálnych služieb,
 • dofinancovanie nákladov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • dofinancovanie nákladov na koordinátora farských charít,
 • dofinancovanie spoluúčasti v projektoch na obnovu a rekonštrukciu budov,
 • dofinancovanie nákladov na vydávanie pouličného časopisu Cesta,
 • úhrada časti nákladov spojená s realizáciou stavby pri Domove nádeje – centre pre deti a rodiny v Prešove,
 • zároveň do budúcna by sme chceli vytvoriť novými projektmi zariadenie na ulici Pod Táborom v Prešove so sociálno-zdravotníckou službou, čo si vyžaduje financie na projektovú dokumentáciu.

Všetkým štedrým darcom nech Boh udelí hojnosť milostí i svojho požehnania.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

 • Rubriky

 • Archív

 • Meta