Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Púť do Kyjeva

Publikované | 10.September, 2013 | Bez komentárov

Kým na Slovensku si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, v dňoch 17. a 18. augusta sa ukrajinské hlavné mesto Kyjev stalo dejiskom gréckokatolíckych osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Pri tejto príležitosti sa konala púť ukrajinských gréckokatolíkov z celého sveta do novovybudovaného Patriarchálneho soboru Kristovho vzkriesenia v Kyjeve, ktorý bol pri tejto príležitosti slávnostne posvätený. Sobor sa nachádza na ľavom brehu rieky Dneper. Jeho súčasťou je aj pastoračné centrum a rezidencia vrchného arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka. Výstavba, trvala viac ako desať rokov (začala v septembri 2002).

Vo štvrtok večer, 15. augusta, sa s otcom protojerejom Miroslavom Bartošom vydalo na cestu aj štyridsaťšesť pútnikov, medzi ktorými boli okrem popradčanov aj štyri rehoľné sestry z rádu sv. Bazila Veľkého a niekoľko veriacich z okolitých farností.

V piatok, 16. augusta, sme predpoludním prišli do ĽVOVA. Sv. liturgiu sme slávili v gréckokatolíckej katedrále sv. Juraja. Potom nasledovala prehliadka katedrály, historického centra a niekoľkých chrámov, ktorú viedla sprievodkyňa s výkladom v ukrajinskom jazyku. Po náročnom putovaní mestom sme si oddýchli na spoločnom obede. Oddýchnutí a posilnení sme sa vydali na ďalšiu cestu autobusom. O pol noci nás privítal nočný KYJEV a v ňom ubytovanie a oddych v hosteli Gagarin.

V sobotu ráno, 17. augusta, sme sa zúčastnili na sv. liturgii v drevenom chráme pri Sobore, v ktorom sa schádzali gréckokatolíci z Kyjeva v posledných rokoch. Predpoludnie, až do neskorého obeda, patrilo prehliadke historického centra mesta a starobylých chrámov, ktoré tam sú. Po obede sme sa presunuli na Vladimírsku horu, kde sa pri pamätníku sv. Vladimíra modlil moleben za účasti mnohých biskupov, kňazov veriacich. Večerný program si každý zvolil sám – podľa svojich síl. Či už oddych po náročných hodinách; celonočné bdenie v Sobore, kultúrny program alebo nočnú prehliadku mesta.

V nedeľu ráno vyvrcholili oslavy archijerejskou sv. liturgiou v Sobore Voskresenija. Hlavný slúžiteľ bol vrchný arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, ktorý posvätil novovybudovaný patriarchálny Sobor Voskresenija Ježiša Krista. Za účasti desiatok biskupov, takmer sedemsto duchovných a dvadsať tisíc veriacich. Pri sv. liturgii sme si obnovili krstné sľuby a po jej skončení bola posvätená voda v rieke Dneper, ktorou boli všetci pokropení.

Pápeža Františka na oslavách zastupoval osobitný vyslanec, litovský kardinál Audrys Juozas Bačkis, emeritný arcibiskup z Vilniusu. V liste, ktorým ho Svätý Otec poveril touto službou sa uvádza, že od čias, keď boli národy Kyjevskej Rusi pokrstené zásluhou kniežaťa sv. Vladimíra v rieke Dneper, prinieslo kresťanstvo na tomto území veľké ovocie evanjelia. Pápež tiež v liste vyjadril želanie, aby katolíci východného i západného obradu na Ukrajine hlásali evanjelium jedným hlasom a dosvedčovali svoju vieru v každodennom živote.

Táto výzva je aktuálna aj pre nás – pútnikov zo Slovenska, lebo aj my sa musíme snažiť pravdivo žiť kresťanstvo v každodennom živote. Veríme, že nikto z pútnikov neľutoval únavu týchto dní a bol vďačný, že sa mohol zúčastniť púte. Určite si každý odniesol silný duchovný zážitok.

Podľa grkatba.sk spracoval Šimon Gajan a Matej Bartoš

Návšteva z partnerskej farnosti v Nemecku

Publikované | 10.September, 2013 | Bez komentárov

V roku 2010 bola na našu farnosť adresovaná prosba o vytvorenie partnerstva s rímsko-katolíckou farnosťou sv. brata Konráda z nemeckého mesta Gütersloh, na ktorú sme kladne odpovedali.
Eine-Welt-Kreis („krúžok jeden svet“) pod vedením Helgy Liman oslovil nadáciu Renovabis, s ktorou už v minulosti spolupracovali, či by nevedeli sprostredkovať partnerstvo s farnosťou východného obradu. Po odsúhlasení návrhu farskou radou sa prvý krát skontaktovali s našou farnosťou a po niekoľkých listoch sa o. Miroslav vydal do Güterslohu. Začiatkom roka 2011 našu partnerskú farnosť navštívila skupinka bohoslovcov z Prešovského seminára. Na jeseň toho istého roka pre zmenu navštívili štyria Güterslohčania Poprad. Kňaz Markus Henke s troma farníkmi strávili niekoľko dní v našej farnosti, mohli sa kochať krásou Vysokých Tatier, ale aj spoznať naše arcibiskupstvo alebo kňazský seminár v Prešove. Počas svojho pobytu sa rozhodli, že určite chcú našu farnosť navštíviť ešte raz, ale vo väčšom počte. Stanovením presného termínu posviacky sa určil aj termín zájazdu do Popradu
A tak sa takmer tridsať členov farnosti sv. Konráda vo štvrtok, 27. Júna, vydalo na cestu do Popradu. V piatok, 28. júna, poobede dorazili do hotela Autis v Dolnom Smokovci. Deň po tom, 29. júna, sa všetci zúčastnili slávnostnej posviacky nášho chrámu. Niektorí členovia farnosti hrdo zastupovali spolky, do ktorých patria; a to tým, že boli oblečení v uniformách a niesli aj zástavy. Po slávnosti a spoločnom obede sme spoločne obdivovali krásny spev zboru Jevšan. Tí, ktorí sa cítili fyzicky zdatnejší sa v nedeľu ráno, 30. júna, pustili na kratšiu túru do Tatier. Všetci zúčastnení boli nadšení z krásy tunajšej prírody. Poobede sa vybrali do Popradu, kde si urobili menšiu prechádzku námestím s návštevou kostola sv. Egídia. Potom naše kroky smerovali do chrámu, kde o. Markus slúžil liturgiu latinského obradu. Bola to veľká zvláštnosť pre nás i pre nich, keďže kňaz bol otočený chrbtom k ľudu. Kto mal hlad sa mohol posilniť guľášom a popri tom sa stretnúť s našimi farníkmi. Na začiatku stretnutia nám naši hostia odovzdali hodnotný darček – kávovar. V pondelok, 1. júla, navštívili Prešov – a v ňom centrum „Barlička“ (zariadenie pre telesne a duševne postihnutých, ktorému v minulosti pomáhal Eine-Welt-Kreis), naše arcibiskupstvo aj kňazský seminár. Po návšteve krajského mesta nasledovala zastávka v Ľutine. V utorok, 2. júla, sa ako skutoční pútnici vybrali do Levoče, kde sa zúčastnili odpustovej slávnosti na Levočskej hore. Poobede nastal čas rozlúčky.

Matej Bartoš

Slávnosť posviacky

Publikované | 1.August, 2013 | Bez komentárov

V sobotu, 29.06.2013, sme boli svedkami veľkej udalosti: posviacky nového chrámu, zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi.

Veľmi sa teším a som vďačná, že s pomocou Božou, usilovnou prácou a našimi modlitbami sa podarilo postaviť tento veľmi pekný chrám, ktorý je pre mňa miestom, kde môžem načerpať duchovnú silu. Teším sa aj z toho, že máme aj pastoračné miestnosti, kde sa môžem stretávať s mládežou a byť spolu s ostatnými veriacimi súčasťou jedného veľkého spoločenstva, ktoré sa bude stále viac upevňovať. Som rada, že máme chrám, v ktorom sa budú sláviť sväté liturgie a kde na nás Boh vyleje svoje milosrdenstvo aby sme aj my veriaci žili vo vzájomnej láske, navzájom si pomáhali a s radosťou robili dobré skutky aby sme živou vierou oslavovali nášho Otca.

Kristus medzi nami!

Radmila Halásová

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta