Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Požehnanie detí

Publikované | 1.December, 2013 | Bez komentárov

Na sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu, teda 21. novembra, boli po večernej sv. liturgii požehnané deti farnosti.

Začala sa Filipovka

Publikované | 1.December, 2013 | Bez komentárov

Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka. Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie.

V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade (Filipovka čiže Pôst pred Narodením Pána, Veľký pôst čiže Svätá Štyrydsiatnica, Apoštolský alebo Petro-pavlovský pôst a Pôst pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky čiže Spasivka).

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel od Veľkého, pôstu Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.

zdroj: http://grkatba.sk

Predstavenie o Cyrilovi a Metodovi

Publikované | 1.December, 2013 | Bez komentárov

V nedeľu 17. novembra nás veriaci z rímskokatolíckej farnosti v Poprade potešili divadelným predstavením o svätých Cyrilovi a Metodovi. Predstavenie divákom detailne vykreslilo život našich vierozvestcov.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta