Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Duchovná príprava na slávnosť posviacky

Publikované | 31.Júl, 2013 | Bez komentárov

Príprava na posviacku chrámu II

Publikované | 7.Júl, 2013 | Bez komentárov

Veľmi dôležitá časť prípravy spočívala vo výrobe a inštalácii vitráže v kríži, ktorý visí pod stropom v strede chrámu. Prvú časť tejto náročnej “operácie” vykonal majster z Ľvova (Ukrajina), ktorý dielo pripravil a aj nalepil na bezpečnostné sklo. Ďalšou úlohou bolo previezť vitráž na Slovensko. Po úspešnom transporte a dotiahnutí všetkých potrebných záležitostí sa mohla začať najdôležitejšia časť “operácie”: Inštalácia vitráže do kríža. Činnosť to bola nie ľahká, napokon, fotky hovoria za všetko. S Božou pomocou a často kaskadérskym nasadením pomáhajúcich sa to však podarilo a od soboty, 22.06.2013, sa môžme spoločne tešiť z peknej ozdoby, ktorá skrášľuje náš chrám. Celá táto “operácia” sa však mohla uskutočniť len vďaka Bohu známej rodine, ktorá finančne zabezpečila priebeh celej akcie. Pán Boh zaplať!

Príprava na posviacku chrámu I

Publikované | 7.Jún, 2013 | Bez komentárov

Posviacka nového gréckokatolíckeho chrámu v Poprade sa konala v sobotu, 29.06.2013, na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Samotnú slávnosť však predchádzali rozsiahle prípravy.
Okolie chrámu bolo viditeľne zmenené oproti predchádzajúcemu stavu. Tradiční, ale i netradiční brigádnici pracovali niekoľko dní a výsledok ich tvrdej práce bolo usporiadané a čisté okolie chrámu, znížený plot, pokosený trávnik a v neposlednom rade aj nová zeleň pri vstupe do chrámu. V exteriéri, ale aj interiéri boli namontované nové svietidlá. Všetky špinavé steny v chráme, ktoré potrebovali opravu, boli premaľované.
Zbor farnosti, ako aj mládež, často a pilne cvičili, aby ich spev na Božiu slávu bol čo najkrajší.
Nesmiem zabudnúť ani na deti, ktoré sa počas stretiek dozvedeli veľa nového o našom chráme a aj samotnej posviacke. Výsledkom ich snaženia bol plagát, ktorý visí pri vstupe do chrámu.
Čo sa liturgických príprav týka, na stenách chrámu boli napísané kríže, ktoré počas posviacky otec arcibiskup pomazal olejom. Pre nový procesijný kríž, ktorý bol len nedávno vyrobený a napísaný, bol vyrobený držiak na prvej lavici. V neposlednom rade bol vyrobený aj nový oltár, ktorý sa deň pred vysviackou aj nainštaloval a dokončil vo svätyni chrámu.
Aj keď príprava bola náročná, myslím, že ani jeden zúčastnený neľutuje, že takýmto spôsobom mohol obetovať svoj čas Bohu, ktorý to každému stonásobkom odplatí.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta