Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Predstavenie o Cyrilovi a Metodovi

Publikované | 1.December, 2013 | Bez komentárov

V nedeľu 17. novembra nás veriaci z rímskokatolíckej farnosti v Poprade potešili divadelným predstavením o svätých Cyrilovi a Metodovi. Predstavenie divákom detailne vykreslilo život našich vierozvestcov.

Ekumenická slávnosť pri príležitosti 1150. výročia cyrilometodskej misie

Publikované | 1.December, 2013 | Bez komentárov

25. októbra 2013 sa v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda stretli Popradskí veriaci z niekoľkých cirkví, aby spoločne oslávili významné výročie príchodu vierozvestcov na naše územie. Duchovným slovom a spevmi sa aj veriaci z našej farnosti poďakovali za dar kresťanskej viery.
Záznam slávnosti si môžete pozrieť tu: VIDEO

zdroj: http://poprad.dnes24.sk

Farské popoludnie

Publikované | 6.Október, 2013 | Bez komentárov

Untitled-1

Od_košického Národného pochodu za život uplynulo iba niekoľko dní. Potreba podpory zdravej kresťanskej rodiny sa ukázala aj v našej farnosti, a tak sme sa počas prvej októbrovej nedele rozhodli zorganizovať „Farské popoludnie“.

Stretnutie sme začali Molebenom k Presvätej Bohorodičke. V príhovore sme boli otcom Miroslavom pozvaní, podľa príkladu Bohorodičky a svätej Alžbety, k záujmu jedného o druhého, k vzájomnej službe a skutkom lásky.

Po modlitbe sme sa presunuli do pastoračnej miestnosti, kde si všetci vyrobili papierové čapice a zaspievali ukazovačku „Som v Božej armáde…“ Odtiaľ sme sa rozbehli na farský dvor, kde na nás čakalo 11 stanovíšť plných hier a zábavy. Nechýbalo skákanie vo vreci, prenos loptičky na lyžici, triafanie do terča a vedra, kresba autoportrétu so zaviazanými očami a ďalšie. Popri presunoch medzi stanovišťami bolo s láskou pripravené aj bohaté občerstvenie. Na spoločný stôl prispel každý svojím darom. Pre tých, ktorí prešli celú trasu, boli v pastoračnej miestnosti pripravené ďalšie hry – stolný hokej a skladanie puzzle.

Božie požehnanie sme cítili aj cez mimoriadne pekné jesenné počasie. Najmenší sa ešte vyšantili na šmykľavke, budúce malé mamičky kočíkovali najmladších účastníkov popoludnia a nemohol chýbať ani futbal.

Opäť sme sa presvedčili, že stretnutie farskej rodiny, od malých detí až po starých rodičov, bolo pre všetkých obohatením a povzbudením.

Mária Pihuličová

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta