Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Návšteva z partnerskej farnosti v Nemecku

Publikované | 10.September, 2013 | Bez komentárov

V roku 2010 bola na našu farnosť adresovaná prosba o vytvorenie partnerstva s rímsko-katolíckou farnosťou sv. brata Konráda z nemeckého mesta Gütersloh, na ktorú sme kladne odpovedali.
Eine-Welt-Kreis („krúžok jeden svet“) pod vedením Helgy Liman oslovil nadáciu Renovabis, s ktorou už v minulosti spolupracovali, či by nevedeli sprostredkovať partnerstvo s farnosťou východného obradu. Po odsúhlasení návrhu farskou radou sa prvý krát skontaktovali s našou farnosťou a po niekoľkých listoch sa o. Miroslav vydal do Güterslohu. Začiatkom roka 2011 našu partnerskú farnosť navštívila skupinka bohoslovcov z Prešovského seminára. Na jeseň toho istého roka pre zmenu navštívili štyria Güterslohčania Poprad. Kňaz Markus Henke s troma farníkmi strávili niekoľko dní v našej farnosti, mohli sa kochať krásou Vysokých Tatier, ale aj spoznať naše arcibiskupstvo alebo kňazský seminár v Prešove. Počas svojho pobytu sa rozhodli, že určite chcú našu farnosť navštíviť ešte raz, ale vo väčšom počte. Stanovením presného termínu posviacky sa určil aj termín zájazdu do Popradu
A tak sa takmer tridsať členov farnosti sv. Konráda vo štvrtok, 27. Júna, vydalo na cestu do Popradu. V piatok, 28. júna, poobede dorazili do hotela Autis v Dolnom Smokovci. Deň po tom, 29. júna, sa všetci zúčastnili slávnostnej posviacky nášho chrámu. Niektorí členovia farnosti hrdo zastupovali spolky, do ktorých patria; a to tým, že boli oblečení v uniformách a niesli aj zástavy. Po slávnosti a spoločnom obede sme spoločne obdivovali krásny spev zboru Jevšan. Tí, ktorí sa cítili fyzicky zdatnejší sa v nedeľu ráno, 30. júna, pustili na kratšiu túru do Tatier. Všetci zúčastnení boli nadšení z krásy tunajšej prírody. Poobede sa vybrali do Popradu, kde si urobili menšiu prechádzku námestím s návštevou kostola sv. Egídia. Potom naše kroky smerovali do chrámu, kde o. Markus slúžil liturgiu latinského obradu. Bola to veľká zvláštnosť pre nás i pre nich, keďže kňaz bol otočený chrbtom k ľudu. Kto mal hlad sa mohol posilniť guľášom a popri tom sa stretnúť s našimi farníkmi. Na začiatku stretnutia nám naši hostia odovzdali hodnotný darček – kávovar. V pondelok, 1. júla, navštívili Prešov – a v ňom centrum „Barlička“ (zariadenie pre telesne a duševne postihnutých, ktorému v minulosti pomáhal Eine-Welt-Kreis), naše arcibiskupstvo aj kňazský seminár. Po návšteve krajského mesta nasledovala zastávka v Ľutine. V utorok, 2. júla, sa ako skutoční pútnici vybrali do Levoče, kde sa zúčastnili odpustovej slávnosti na Levočskej hore. Poobede nastal čas rozlúčky.

Matej Bartoš

Slávnosť posviacky

Publikované | 1.August, 2013 | Bez komentárov

V sobotu, 29.06.2013, sme boli svedkami veľkej udalosti: posviacky nového chrámu, zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi.

Veľmi sa teším a som vďačná, že s pomocou Božou, usilovnou prácou a našimi modlitbami sa podarilo postaviť tento veľmi pekný chrám, ktorý je pre mňa miestom, kde môžem načerpať duchovnú silu. Teším sa aj z toho, že máme aj pastoračné miestnosti, kde sa môžem stretávať s mládežou a byť spolu s ostatnými veriacimi súčasťou jedného veľkého spoločenstva, ktoré sa bude stále viac upevňovať. Som rada, že máme chrám, v ktorom sa budú sláviť sväté liturgie a kde na nás Boh vyleje svoje milosrdenstvo aby sme aj my veriaci žili vo vzájomnej láske, navzájom si pomáhali a s radosťou robili dobré skutky aby sme živou vierou oslavovali nášho Otca.

Kristus medzi nami!

Radmila Halásová

Duchovná príprava na slávnosť posviacky

Publikované | 31.Júl, 2013 | Bez komentárov

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta