Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Vianoce 2018 – Narodenie Ježiša Krista

Publikované | 26.December, 2018 | Komentáre vypnuté

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Boh sa stáva človekom. Obsahom sviatku Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.
Boh sa stáva človekom, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať
účasť na Božom živote, teda aby človek mohol byť zbožštený. Narodenie Ježiša oslavujeme v kontexte celého plánu spásy,
preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie, vykúpenie ľudstva z hriechu.

Boh sa stáva človekom. Sviatok Narodenia je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stáva človekom a prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať účasť na Božom živote. Narodenie Pána oslavujeme v kontexte celého plánu spásy, preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie a vykúpenie ľudstva z hriechu.

Narodenie Ježiša Krista si pripomenula aj naša farnosť. 24.decembra o 7:30 hod. sa na Kráľovských hodinkách čítali úryvky zo Starého zákona, ktoré predpovedali Pánov príchod. O 15:00 hod. sa veriaci zišli na Veľkej večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorá ukončila 40-dňový pôst (Filipovku). Počas večerných hodín sa slávilo Veľké povečerie s lítiou a Utiereň Narodenia. Vyvrcholenie Vianoc nastalo 25.decembra na ranných liturgiách, kedy sa Ježišove Narodenie veľkoryso oslávilo (čoho je dôkazom napr. aj miestny zbor Archangelikos, ktorý liturgické slávenie obohatil cirkevnoslovanským spevom). Výbornou bodkou bolo poobedné Posedenie pri Jasličkách – deti spoločne so spomínaným zborom vystihli Vianočnú zvesť perfektným programom.

Text & fotografie: Nikolas Fečunda

Liturgický program na sviatky Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána 2018/2019

Publikované | 13.December, 2018 | Komentáre vypnuté

icone-noel

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas sviatkov Narodenia, Obrezania a Zjavenia Pána do chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade.

Podrobný program nájdete TU.

Liturgia svätého Jakuba v Poprade

Publikované | 26.Október, 2018 | Komentáre vypnuté

Starobylosť a výnimočnosť liturgie sv. Jakuba mohlo okúsiť viac ako tristo veriacich z farnosti Poprad i z jeho okolia, keď sa zhromaždili na jej slávení v utorok 23. októbra 2018, na sviatok Pánovho brata a jeruzalemského biskupa sv. Jakuba, v gréckokatolíckom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s jedenástimi kňazmi a dvoma diakonmi. Svojím spevom ju sprevádzal Kňazský zbor svätého Jakuba.

Vladyka Milan v homílii hovoril o svätom Jakubovi, o jeho poslaní ako jeruzalemského biskupa a jeho mučeníckej smrti, a následne poukázal na súčasné spôsoby prenasledovania Cirkvi. Dnes už nejde o prenasledovanie mečom, ale o cieľavedomé špinenie Cirkvi, obviňovanie a boj proti hodnotám, ktoré sú prirodzené nielen pre kresťana, ale i pre človeka vôbec. V tom všetkom je jediným východiskom autentická viera založená na Kristovi. Vladyka zdôraznil potrebu byť svedkami živého Krista, byť vernými Cirkvi a nezanedbávať piliere, ktorým nás učí ranokresťanská Cirkev – Eucharistia, teda liturgické slávenie, počúvanie Božieho slova a jeho ohlasovanie a život v spoločenstve Cirkvi. Liturgia svätého Jakuba verne odzrkadľuje liturgickú prax ranokresťanskej cirkvi. Jej terajšia podoba je výsledkom niekoľkých recenzií, ale aj napriek tomu z nej cítiť starobylosť a dotyk Cirkvi spred 2000 rokov.
Liturgia katechumenov, teda čítanie textov Písma, sa odohráva v strede chrámu – uprostred Cirkvi. Čítania sú v poradí z hľadiska dejín spásy. Číta sa text zo Starého zákona, Evanjelium a potom čítanie z apoštolských listov. Po čítaniach nasleduje homília, ktorú prednáša biskup sediac na stolci na vyvýšenom mieste. Po homílii nasleduje liturgia veriacich. Začína sa symbolom viery a pokračuje anaforou (kánonom eucharistie), ktorá je v liturgii sv. Jakuba dlhšia a zložitejšia ako v liturgii sv. Bazila Veľkého. Pri podávaní Eucharistie sa podáva zvlášť svätý chlieb a zvlášť sa pije zo svätého kalicha. Početné ekténie a modlitby majú hlboký vieroučný zmysel a veľa vyjadrujú o charaktere modlitieb i prežívania viery prvotnej cirkvi. Ak porovnávame ducha liturgie s listom sv. Jakuba, môžeme vidieť, že ich duch je totožný. Liturgia sv. Jakuba patrí medzi apoštolské liturgie a je jedna z mála tých, ktoré sa zachovali. Etiópska a koptská cirkev slávi liturgiu svätého apoštola Marka, malabarskí kresťania v Indii dodnes slávia liturgiu svätého apoštola Tomáša. Vzhľadom k tomu, že liturgia svätého Jakuba je dlhá a každodenné slávenie eucharistie sa stávalo čoraz častejším, veriaci nemohli dobre skĺbiť cirkevný život i verejné povinnosti, cirkevní otcovia sv. Ján Zlatoústy a sv. Bazil Veľký skrátili liturgiu sv. Jakuba zachovajúc štruktúru apoštolských liturgií. Obidve liturgie sa zachovali až dodnes a postupne nahradili liturgiu sv. Jakuba.
Starobylá liturgia svätého Jakuba sa môže sláviť nielen v tento deň na sviatok sv. Jakuba, ale aj v Nedeľu po Narodení Pána, keď si Cirkev pripomína Kristových príbuzných.

Fotogaléria

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta