Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Farský deň

Publikované | 26.September, 2017 | Komentáre vypnuté

V nedeľu 24.septembra 2017 sa v našej farnosti konal Farský deň. Na tejto akcii sa zišlo veľa veriacich a známych.

Program sa začal modlitbou deviateho času, ktorú viedol a slávil protoprespyter a správca Gréckokatolíckej farnosti Poprad otec Jaroslav Matoľák spolu s otcom diakonom Petrom Tokačom. Po modlitbe hodinky sme pokračovali vo farskom stretnutí. Starší a dospelí mali v chráme prednášku o pastoračných plánoch do budúcnosti, no deti a mladí si mohli užiť skvelý program, ktorý bol pre ne pripravený. Po tomto programe sme si mohli vychutnať lahodný guláš. Tiež sme sa mohli občerstviť kávou, zákuskom a sladkým potešením. Počas toho sme si aj zahrali kvíz, ktorý si pre nás pripravila rehoľná sestra Timotea.

Tento deň bol plne požehnaný. Boh nám doprial dobré počasie. Veríme, že toto nebola naša posledná farská akcia. PÁN BOH ZAPLAŤ!

Určite si pozrite aj krátke zostrihové video z tohto dňa.

Tiež ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na tomto dni. Či už finančnou podporou, alebo pomocou pri chystaní tejto akcie :-)

Text a fotografie: Nikolas Fečunda

Odpustová slávnosť

Publikované | 1.Júl, 2017 | Komentáre vypnuté

V nedeľu 25. júna sme v našej farnosti konala odpustová slávnosť sviatku svätých najvyššých apoštolov Petra a Pavla. Vzácny hosť otec Milan Mojžiš v homílii pripomenul, aká dôležitá je v živote kresťana láska. To dosvedčujú aj životy našich patrónov. Svätý Peter na Ježišovu otázku “Miluješ ma?” neodpovedá “Áno, milujem.” pretože si je vedomý svojej nedokonalosti milovať. Odpovie jednoduchšie: “Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” (porov. Jn 21, 15-19) Pri tejto téme nesmieme zabudnúť ani Pavlov Hymnus na lásku, v ktorom píše, bez lásky nie sme ničím, ak nemáme radi Boha a svojich blížnych, všetko ostatné je zbytočné. (porov. 1 Kor 13, 1-13) Na konci svätej liturgie sme našu farnosť spolu so všetkými farnosťami v Prešovskej archieparchii zasvätili Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Poďakovanie mladých pre otca Miroslava

(Poprad, 25. júna 2017)

Otec Miroslav.

V Knihe Kazateľ je napísané: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3, 1) A tak má v živote svoj čas aj príchod a odchod, privítanie a rozlúčka… a tá práve nastala. Aj keď nie presne v tento deň, ale nám deťom a mladým končí škola a rozpŕchneme sa na prázdniny. No my, ako Vaše deti, Vás nemôžeme nechať odísť, a preto sme si dnes pre Vás pripravili toto krátke video.

Určite viete, že celá tá dlhá doba a tie zážitky sa nedali zhrnúť do jedného krátkeho videa. Ale teraz tu symbolicky stojíme my, zástupcovia najmladšej generácie mladých tejto farnosti.

Božie slovo hovorí: „Dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.” (Mt 7, 17) Ja verím a som pevne presvedčený že každé semienko, ktoré Boh zasial prostredníctvom Vás do sŕdc všetkých mladých z Popradu, bude naďalej rásť a prinášať úrodu pre túto farnosť a tento svet. Boli ste takým polievačom a okopávačom Otcovej role a viem, že ste to, či už Vy, pani Alica alebo aj Matej spolu s Katkou a Alžbetkou, robili najlepšie ako ste vedeli. Za to sa Vám chceme z úprimného srdca poďakovať a darovať Vám tento strom na pamiatku.

Nech aj naďalej ohlasujete Božie slovo v ďalšej farnosti tak, ako ste ho ohlasovali tu, v Poprade. Prajeme Vám do ďalšej farnosti mnoho Božieho požehnania, veľa Božej milosti na mnohaja i blahaja ľita!

V mene mladých farnosti Poprad: Dominika Bodnárová, Lucia Tužáková, Nikolas Fečunda, Gabriel Ráchela a ďalší.

Fotograf Jozef Mackovjak.

Prvé sväté prijímanie

Publikované | 30.Jún, 2017 | Komentáre vypnuté

Počas víkednu 17. a 18. júna 14 detí z našej farnosti po prvý krát prijali sviatosti zmierenia a eucharistie. Prinášame Vám fotogalériu z nedeľnajšej slávnosti.

Fotograf Jozef Mackovjak.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta