Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Sväté misie

Publikované | 17.November, 2016 | Komentáre vypnuté

V sobotu 5. novembra prišli do našej farnosti vzácni hostia, otcovia misionári – Mikuláš Tressa, CSsR; Miroslav Čajka, CSsR a Miroslav Bujdoš, CSsR. Náš duchovný otec Miroslav Bartoš odovzdal otcovi Mikulášovi kľúč od farnosti a tak sa mohli, pod jeho vedením, začať prvé Sväté misie našej farnosti. Otvorila sa pre nás deväťdňová misijná škola. Každý deň sme sa stretávali na sv. liturgiách aj inom programe. Misionári nás učili, otvárali nám zmysly aj srdcia; viedli nás bližšie k Bohu…

Vydali sme svedectvo o našej viere, keď sme sa modlili Krížovú cestu v uliciach mesta. Obrátili sme svoje srdcia a vyznali hriechy vo sviatosti zmierenia. Vyznali sme, že Ježiš je náš Pán a Spasiteľ. S bratom Gorazdom, CSsR sme sa učili modliť. Na osobitných katechézach sa stretli deti a ich rodičia, mládež, muži, ženy aj vdovy. Obnovili sme si krstné sľuby, manželia si obnovili manželské sľuby. Rozjímali sme o úcte k Panne Márii, Bohorodičke – Matke ustavičnej pomoci. Adorovali sme Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii. Odprosovali za všetko zlé… Otcovia sa venovali deťom a mladým, aby ich zapálili pre Božie veci. Prijali sme sviatosť pomazania chorých na uzdravenie duše i tela. Ohlásili nám radostnú zvesť, že už sa nemusíme báť smrti, lebo Ježiš zomrel za nás a premohol smrť. Skôr, než sa s nami rozlúčili, nás poučili o spôsoboch, ako aj naďalej zotrvať v tom, čo sme si zaumienili.

Bolo to deväť dlhých dní, oveľa náročnejších pre otcov misionárov, ako pre nás. Za ich obetu im ďakujeme a budeme ich v modlitbách sprevádzať aj na ďalších cestách. My sa vrátime do každodenného života, ale nie do starých koľají. Ostaneme na rovnakých miestach, ale už budeme novými ľuďmi. Pretože už sme mŕtvi hriechu a žijeme Bohu v Kristovi Ježišovi. (porov. Rim 6, 11)

Text: Matej Bartoš
Fotografie: Jozef Mackovjak

Fotogaléria:

Návšteva partnerskej farnosti Gütersloh

Publikované | 6.November, 2016 | Komentáre vypnuté

V roku 2011 začala naša farnosť spolupracovať s nemeckou farnosťou sv. Konráda z mesta Gütersloh na vytváraní partnerstva. Iniciátorom bol spolok Eine-Welt-Kreis (Krúžok jeden svet) pôsobiaci v tejto farnosti. Tento spolok sa venuje činnostiam podporujúcim jednotu vo svete aj Cirkvi a podporu chudobných oblastí. Pravidelne vo farskej budove predávajú produkty s certifikátom Fair Trade (trvalo udržateľný obchod podporujúci malé firmy v krajinách tretieho sveta) alebo robia zbierky na rôzne účely. Jedna bola určená pre kňaza v Brazílii, ktorý sa venuje deťom z ulice, inou zabezpečili tlač modlitebných kníh pre postihnuté deti v špeciálnej škole v Prešove.

16. októbra 2016 bolo 25. výročie založenia Eine-Welt-Kreis, na ktoré sme boli pozvaní a pozvanie sme aj prijali. Preto sme sa v piatok 14. októbra skoro ráno vydali na vyše 13-hodinovú cestu. Na jej konci nás čakalo milé prijatie a teplá večera. Boli sme ubytovaní v rodinách farníkov. V sobotu sme mali pripravený bohatý program. Predpoludním sme navštívili centrum mesta. Mladšia časť posádky tam cestovala bicyklom a cestou sa zastavila v mestskom parku a botanickej záhrade. Ostatní išli autom. V meste sme navštívili farský kostol sv. Pankráca a prešli sa pešou zónou. Poobede sme navštívili otca Michaela Karstena, ktorý stál pri zrode našej spolupráce. Teraz slúži vo farnosti sv. Michala v Oerlinghausen. V ich kostole sa nachádza výnimočná krížová cesta v ikonografickom štýle. Najprv sme si vypočuli výklad k významom jednotlivých obrazov a potom sme sa zúčastnili na sv. omši. Večer sme chceli aj my obdarovať našich hostiteľov, a preto sme im pripravili tradičné slovenské jedlo – bryndzové halušky.

V nedeľu sa konala hlavná slávnosť. Na sv. omši sme farnosti sv. Konráda darovali ikonu Bohozjavenia, ktorá bude umiestnená pri krstiteľnici. Túto ikonu o. Miroslav aj posvätil a po skončení slávenia sme sa spolu s veriacimi presunuli do pastoračného centra, kde bolo pripravené pohostenie pre všetkých. Členovia spolku krájali narodeninovú tortu a všetci zúčastnení spomínali na uplynulé roky. Popoludní nastal čas odchodu a preto sme sa rozlúčili a vydali sa na cestu domov.

Táto návšteva bola ukážkou rôznorodosti a bohatstva Cirkvi, do ktorej patríme. Spoločne sme sa zdieľali, potešili, ďakovali Pánu Bohu za všetky minulé dobrá a prosili Ho o požehnanie do budúcnosti.

Prezentácia o Pápežských misijných dielach

Publikované | 17.Október, 2016 | Komentáre vypnuté

Druhú októbrovú nedeľu k nám zavítala sr. ThLic. Štefánia BLICHOVÁ, OSBM – predsedníčka misijnej komisie našej archieparchie. Po svätých liturgiách o 8:30 h a o 10:30 h predstavila veriacim našej farnosti Pápežské misijné diela (PMD).

PMD vznikli rozhodnutím pápeža Pia XI. spojením 4 rôznych misijných diel v roku 1926. Odvtedy sa venujú predovšetkým systematickej a pravidelnej pomoci pri evanjelizácii. Pri šírení poznania Ježiša Krista nechýba aj pomoc chudobným, stavba škôl, nemocníc, kostolov a pastoračných centier. PMD pomáhajú aj pri výchove kňazského dorastu. V katolíckej cirkvi sa v októbri každoročne slávi Misijná nedeľa. Okrem informácií o práci v misiách, modlitbách na tento úmysel sa robí aj zbierka na pomoc PMD. Aj my sme pozvaní k pomoci Pápežským misijným dielam službou modlitby, pôstu a tiež finančnou podporou pri Zbierke na MISIE.

« go backkeep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta