Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

stavba chrámu

Chrám

V Poprade, pod Vysokými Tatrami, sa dokončuje
Duchovno-pastoračné centrum gréckokatolíkov.
Každému dobrodincovi ďakujeme za modlitby a obety na tento úmysel. Ďakujeme Vám aj za finančné dary, ktorými pomáhate dokončiť chrám a pastoračné centrum. ĎAKUJEME!

Banka:
Všeobecná  úverová  banka  a.s.,
Mlynské Nivy 1, 829 90 BRATISLAVA 5; pobočka Poprad

Názov účtu:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad
IBAN: SK52 0200 0000 0000 2673 0562
BIC: SUBASKBX

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta