Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Ako to vnímame (rok výročí)

Svätý Otec Benedikt XVI. novým kánonickým usporiadaním Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zavŕšil 190 ročnú etapu histórie Prešovskej eparchie, ktorá bola vyčlenená z Mukačevskej eparchie a zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. (Pius VII.). Ale zároveň je to aj potvrdenie viac ako 1100 ročnej histórie gréckokatolíkov na našom území, ktorá sa odvíja [...]

Intronizácia prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka

Vladyka Ján Babjak, SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pri Humennom. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Humennom a teologické štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-1978. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove z rúk križevacského biskupa Joachima Szégedyho.
V rokoch 1978-1983 pôsobil ako [...]

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta