Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Isusova modlitba srdca (viac o modlitbe)

Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho.
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
Toto sú slová Ježišovej (Isusovej) modlitby, jedného z klenotov našej východnej duchovnosti. Opakovanie takejto alebo podobnej formuly (napr. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou) je najjednoduchším spôsobom, ako sa naučiť ustavičnej modlitbe (pozri 1 Sol 5,17). Nazýva sa [...]

Otče náš (slovensky)

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do
pokušenia, ale zbav nás zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, [...]

Otče náš (grécky)

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς [...]

keep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta