Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Vysviacka vladyku Petra Rusnáka

Peter Rusnák sa narodil 6. septembra 1950 v Humennom. Je synom gréckokatolíckeho kňaza. Teologické vzdelanie získal v rokoch 1982-1987 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na kňaza bol vysvätený 14. júna 1987. Pôsobil ako správca farností Kapišová, Prešov, Vranov nad Topľou, Petrová, Bardejov, od roku 2003 bol farárom v Bratislave a protopresbyterom bratislavského [...]

Intronizácia prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka

Vladyka Ján Babjak, SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pri Humennom. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Humennom a teologické štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-1978. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove z rúk križevacského biskupa Joachima Szégedyho.
V rokoch 1978-1983 pôsobil ako [...]

Archijerejska sv. liturgia vladyku Jána

Dňa 27.12.2005 na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana navštívil našu farnosť a slúžil archijerejskú svätú liturgiu preosvietený vladyka Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Všetkých nás nesmierne potešila jeho návšteva a svojou homíliou nás utvrdil v nemenných hodnotách a pravdách sv. cirkvi a dal nám za príklad sv. Štefana ktorý svedčil horlivo až [...]

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta