Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad

Oficiálna stránka farnosti

Liturgický program na sviatky Paschy Ježiša Krista

Publikované | 12.Apríl, 2022 | Komentáre vypnuté

Drahí bratia a sestry, pozývame vás do nášho chrámu na jednotlivé slávenia, aby sme ako spoločenstvo spoločne slávili najdôležitejšie udalosti dejín spásy.

Liturgický program na sviatky Paschy

Ekumenická bohoslužba

Publikované | 22.Január, 2022 | Komentáre vypnuté

Drahí bratia a sestry, v rámci celosvetového týždňa modlitieb za jednotu kresťanov Vás pozývame na Ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. januára 2022 o 15:30 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov každoročne pozýva kresťanov k spoločným modlitbám a hľadaniu toho, čo spája, nie toho, čo rozdeľuje. Témou tohtoročného týždňa je skúsenosť mudrcov z Matúšovho evanjelia a vybrala ju Rada cirkví Blízkeho východu: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). Podľa Evanjelia podľa Matúša (2,1-12) objavenie sa hviezdy na judskej oblohe je dlho očakávaným znamením nádeje, ktoré vedie mudrcov – a v skutočnosti všetky národy zeme – na miesto, kde sa zjavuje pravý kráľ a Spasiteľ. Táto hviezda je darom, ukazovateľom Božej milujúcej prítomnosti pre celé ľudstvo. Komentátori videli tradične v postavách mudrcov symbol rozmanitosti národov, ktoré boli v tej dobe známe, a tiež znak univerzálnosti Božieho povolania, ktoré sa zjavuje vo svetle hviezdy, ktorá zažiarila z východu.

Pre tento týždeň kresťania z Blízkeho východu tému hviezdy, ktorá vyšla na východe, z viacerých dôvodov. Hoci mnohí západní kresťania slávia Vianoce, starovekejším sviatkom a stále hlavnou slávnosťou mnohých východných kresťanov je Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne.

Brožúrku s textami tejto bohoslužby nádejete na tomto linku.

POZOR ZMENA v kapacitným obmedzeniach (akt. 17.01.2022)

Publikované | 23.December, 2021 | Komentáre vypnuté

POZOR ZMENA!!!

Drahí bratia a sestry,

bohoslužby budú naďalej v režime OP* (očkovaní a COVID-19 prekonavší v ostatných 180 dňoch) v kapacite maximálne 100 ľudí v podmienkach nášho chrámu (do počtu sa zaratávajú aj deti). Je potrebné dodržiavať odstupy 2 metre medzi osobami v chráme, to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti.

Pri vstupe do chrámu je potrebné mať pripravené potvrdenie o očkovaní (greenpass alebo vytlačené potvrdenie) alebo potvrdenie o prekonaní COVIDu (papier alebo sms o pozitívnom teste).

Pre tých, ktorí nespadajú do režimu OP, bude naďalej chrám otvorený pre individuálnu pastoračnú službu podľa aktuálneho programu.

V prípade potreby a nevyhovovania stanovených časov je možné sa telefonicky dohodnúť.

* Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

d) osoba do12 rokov a dvoch mesiacov veku.

e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa  odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky 310/2021 a

2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

keep looking »

Vyhľadávanie

  • Rubriky

  • Archív

  • Meta